Izbornik

Članci

Nastavnici i administrativno osoblje na radnom sastanku povodom vrednovanja sustava kvalitete Veleučilišta “Nikola Tesla”

U svrhu permanentnog praćenja kvalitete održana su dva sastanka na kojima je doc.dr.sc. Zlatko Ćesić, prof.v.š. održao predavanje na temu sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću na kojem su nastavnici i predstavnici studenata dobili nove upute za izradu syllabusa i ishoda učenja u skladu sa principima osiguranja kvalitete. Osim za nastavno, predavanje o sustavu kvalitete, važnosti i primjeni istog održano je i za administrativno osoblje.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Idi na vrh