Izbornik

Članci

Studentima podijeljene potvrde o sudjelovanju u projektu “Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran”

Studenti Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću uključili su se u projekt “Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran” u razdoblju od 06. ožujka do 26.travnja 2018.godine u sklopu kojeg su anketirali i brojali putnike.

  • 1
  • 16345E26-F489-4767-A8D1-41F33008A194
  • 2
  • 3

Osim što su za navedene aktivnosti dobili odgovarajuću naknadu, danas je dekanica dr.sc. Vlatka Ružić studentima zahvalila na angažmanu u projektu, pohvalila njihov rad te dodijelila Potvrde o sudjelovanju u Projektu koje je potpisao voditelj projekta doc.dr.sc.Marko Šoštarić sa Prometnog fakulteta u Zagrebu.

Iako ih zbog osobnih obveza danas nisu mogli svi preuzeti, potvrde o sudjelovanju na ovom važnom projektu dobili su: Josip Baričević, Mirela Tadić, Mario Šimunović, Marko Pavletić, Leopold Špehar, Ivan Vuković, Ivona Sekula, Mirko Borovac, Maja Borovac, Ivica Došen, Mate Radošević, Mario Župan, Petar Butorac, Mario Delač, Elena Stilinović, David Dadasović, Marin Dujmović, Marko Krpan, Ivona Krpan, Mario Rukavina, Robert Grabić, Josip Fumić, Željka Rožić, Ivan Kurteš, Ana-Marija Ivanušić, Ivana Ivanušić, Marko Kolić, Renata Žagrović, Lovro Nadarević, Ivan Jurkić, Lidija Lukačić, Marinela Golik, Željka Rukavina, Emila Ralić, Mihaela Žubrinić, Martina Biondić, Manda Batinić, Aleksandra Stojčevska, Tea Glavica, Klaudija Marinković, Anita Brnada, Nikola Milinković, Luka Nimac, Tomislav Špalj, Marija Ružić.

Čestitamo studentima na uključivanju u projekt i dobivenim potvrdama.

 

 

Idi na vrh