Izbornik

Članci

Kamping turizam

Kamping udruženje Hrvatske, kao najjača nacionalna kamping udruga, uz potporu Ministarstva turizma, dana 26,studenog 2018. u 10:30 sati (predavaonica br.6) održati će gostujuće predavanja na temu kampinga namijenjenog studentima visokoškolskih ustanova za obrazovanje kadrova u turizmu.

Teme predavanja jesu: Osnove kamping usluge, Menadžment kamping usluga, Trendovi u kampingu s posebnim naglaskom na očuvanje okoliša i održivi razvoj, Marketing kamping usluga te Hrvatska i kamping proizvod. Predavačica je dr. sc. Josipa Cvelić-Bonifačić, predsjednica Odbora za stručno-edukativnu djelatnost pri KUH-u, ujedno prvi doktor znanosti na temu kampinga u Hrvatskoj.

Idi na vrh