Izbornik

Pravilnici

Pravilnik o radu Knjižnice Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju studenata Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću

Pravilnik o postupku unapređivanja i reviziji studijskih programa Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću (10.2018.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću (03.2018.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću (01.2018.)

Pravilnik o studiranju Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću (03.2017.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o završnom radu

Pravilnik o završnom radu (06.2018.)

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa 2018.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studetskih stipendija

Pravilnik o zaštiti na radu Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću 2018.

Pravilnik o zaštiti na radu Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Pravilnik o postupku unutarnje prosudbe sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću s rokovima čuvanja

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Pravilnik o Nagradama i Priznanjima (03.2017.)

Pravilnik o ocjenjivanju dolaznih studenata u okviru programa Erasmus+

Pravilnik o obrazovanju u usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću (07.03.2016.)

Poslovnik o radu stručnog vijeća

Pravilnik o Međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voditeljima studenata

Pravilnik o voditeljima studenata

Pravilnik o financiranju studentskog zbora i studentskih programa

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o sustavu za osiguranje kvalitete - Pročišćeni tekst

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa veleučilišta

Izmjene i dopune Pravilnika o sustavu za osiguranje kvalitete

Etički kodeks

Odluka o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa

Pravilnik o radu Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa

Pravilnik o stručno-istraživačkim aktivnostima Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o završnom radu

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o završnom radu 09.2016.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o završnom radu 10.2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o završnom radu 07.2014.

Odluke o izmjeni Pravilnika o završnom radu

Upute za izradu seminarskih i završnih radova

Pravilnik o zaštiti arhivskog registraturnog gradiva Veleučilišta "Nikola Tesla"

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbe i sadržaju dopunske isprave o studiju Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o studiranju Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju 10.2016.

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju 09.2016.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranja Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Odluka o izmeni Pravilnika o studiranju

Pravilnik o evidenciji studentskih organizacija Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u studentski zbor Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o zaštiti od požara Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik u studentskoj ispravi

Odluke

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Statistika u prometu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenice za osiguravanje i unpređivanje kvalitete

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova u siječnju i svibnju

Cjenik zakasnina za posuđenu knjižničnu građu

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet - Matematika

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet - Engleski II

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za Upravni studij

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova etičkog povjerenstva Veleučilišta

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Odluka o promjeni mentora - Tonković Antonija

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana - Ekonomika poduzetništva (Gospodarsak matematika i Statistika za ekonomiste

Odluka - udžbenik Osnove menadžmenta

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana - Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana - Upravni studij

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana - Ekonomika poduzetništva (Osnove poduzetničke ekonomije)

Odluka o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Uvod u pravo javne nabave

Odluka o promjeni termina održavanja nastave - Ekonomika poduzetništva

Odluka o promjeni termina održavanja nastave - Upravni studij - Povijest prava i države

Odluka o promjeni termina održavanja nastave - Upravni studij - Financiranje javne uprave

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana - Upravni studij

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću u ak.god. 2018./2019. - četvrti upisni rok

Odluka o upisu završne godine studija u ak.god. 2018./2019.

Odluka o održavanju dekanskog roka u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću u ak.god. 2018./2019.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o produženju roka predaje završnog rada

Odluka o imenovanju članova Knjižničnog odbora

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka o izvršavanju sem. stručne prakse i završnog rada

Odluka o dodijeli Dekanove nagrade za postignut uspejh u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova - Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa

Odluka o povjeravanju mentorstva nad završnim radovima - preddiolomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o dopuni Odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u ak. god. 2017.-2018.

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u I. godinu ak.god. 2018./2019.

Odluka o troškovima studija i kriterijima i uvjetima upisa u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću u ak. god. 2018.-2019.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Sigurnost cestovnog prometa

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana - Cestovni promet - dr. sc. Bošnjak, Robnodistribucijski centri i terminali

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana - Cestovni promet - doc. dr. sc. Marko Slavulj

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana - Cestovni promet - dr. sc. Bošnjak

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana - Cestovni promet - mr. sc. Maković.pdf

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana - Ekonomika poduzetništva - Bobinac

Dopuna odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Dopuna odluke o popisu tema završnih radova na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Odluka o naknadnom upisu predmeta VI. semestra.pdf

Odluka o pokretanju novog specijalističkog diplomskog studija "Menadžment u javnom sektoru"

Odluka o imenovanju povjerenstva za pokretanje novog specijalističkog diplomskog studija "Menadžment u javnom sektoru"

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Odluka o imenovanju članova biračkih odbora na studentskim izborima u ožujku 2018.

Odluka o biračkim mjestima za održavanje studentskih izbora u ožujku 2018.

Odluka o prologanciji termina za održavanje drugog zimskog ispitnog roka

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor

Odluka o izmjenama i dopunama Izvadbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet (Tehnička mehanika)

Odluka o izmjenama i dopunama Izvadbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet (Poznavanje robe, SCP)

Odluka o izmjenama i dopunama Izvadbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet (Burazer-Pavešković).pdf

Odluka o Primjeni pravilnika o studiranju

Odluka o donošenju pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Odluka o donošenju pravilnika o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa

Odluka o donošenju Etičkog kodeksa Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unaprijeđivanje kvalitete

Odluka o određivanju mentora za asistenta za znanstveno područje tehničke znanosti, polje tehnologija prometa i transport

Dopuna odluke o izmjenama i dopunama izvedbenog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet - Tehnička mehanika

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet - Infrastruktura cestovnog prometa

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet - Poznavanje robe i Sigurnost cestovnog prometa

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomike poduzetništva

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Povjerenstva za unutarnju prosudbu

Odluka o usvajanju Plana izdavačke djelatnosti Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću za 2018. godinu

Odluka o imenovanju povjerenstva za unutarnju prosudbu

Odluka o imenovanju voditelja stručne prakse u ak.god. 2017./2018.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u ak.god. 2017./2018.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o popisu tema završnih radova u ak.god. 2017./2018.

Odluka o povjeravanju mentorstva završnog rada i upis ocjena studentu Vrkljan Tomislav

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana za stručni studij Ekonomika poduzetništva za ak.god. 2017./2018.

/Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena na kolegiju Planiranje i upravljanje održivim prometom

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena na kolegijima Ponašanje potrošača, Marketing u prometu i Promet i turizam

Odluka o krajnjem roku završetka studija studenata upisanih ak.god. 2010./2011. i ranije

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i upisa ocjena za kolegije Tjelesna i zdravstvena kultura i Tjelesna kultura I i II

Odluka o održavanju dekanskog roka u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o produženju roka predaje završnog rada u rujnu 2017. godine

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu na stručnim studijima u akademsku godinu 2017./2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini participacije

Odluka o izvršavanju semestralne stručne prakse i završnog rada

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o produžetku roka završetka studija studentima upisanim u akademskoj godini 2012./2013.

Odluka o produžetku roka završetka studija studentima upisanim u akademskoj godini 2011./2012.

Odluka o povjeravanju mentorstava iz kolegija Informacijski sustavi i Informacijski sustavi u cestovnom prometu

Odluka o imenovanju ECTS koordinatora

Akademski kalendar za ak.god. 2017./2018.

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta u ak.god. 2017./2018.

Odluka o promjeni termina održavanja nastave iz predmeta Ustavno pravo i Informatika i statistika za javnu upravu

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Odluka o povjeravanju mentorstava nad završnim radovima iz kolegija Osnove marketinga I i II, Upravljanje kvalitetom i Poslovna organizacija

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovnog prometa

Odluka o povjeravanju mentorstava završnog rada za kolegije Informacijski sustavi i Informacijski sustavi u cestovnom prometu

Odluka o povjeravanju mentorstava završnog rada za kolegij Ustavno pravo

Odluka o povjeravanju ispita i upisu ocjena Aniti Lemić Stagličić

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za donošenje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanja i na radna mjesta

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku reizbora Tomislava Lopca, prof

Odluka o povjeravanju mentorstava nad završnim radovima na stručnom studiju Cestovni promet za kolegije Promet i ekologija, Unutarnji transport i skladištenje i Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

Odluka o održavanju ispita za studente s invaliditetom

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u I. godinu ak.god. 2017./2018.

Odluka o troškovima studija u ak.god. 2017./2018.

Odluka o upisnim kvotama i uvjetima upisa - ak.god. 2017./2018.

Natječaj za upis putem razredbenog postupka - ak. god. 2017./2018.

Natječaj za upis putem sustava državne mature - ak. god. 2017./2018.

Odluka o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o imenovanju članova biračkih odbora na studentskim izborima

Odluka o biračkim mjestima za održavanje studentskih izbora

Odluka o dodjeli stipendija za redovite studente za akademsku godinu 2016./2017.

Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij

Odluka o stavljanju van snage Odluke o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za popunu studentskog zbora

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o produžetku roka završetka studija studenata upisanih u ak.god. 2011./2012.

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Upravnog prava

Odluka o naknadnom upisu završnog rada i stručne prakse

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora (ožujak 2017.)

Odluka o izboru studentskog pravobranitelja

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija izvrsnim studentima, studentima invalidima i studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa

Odluka o imenovanju koordinatora za projekt "Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja"

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i upisa ocjena iz kolegija Osnove informatike, Informacijski sustavi u cestovnom prometu, Informatika 1, Informatika 2, Informacijski sustavi i Informatika i statistika za javnu upravu

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena iz kolegija Etika i društvena odgovornost i Komunikacije i komunikacijske vještine

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Ustavno pravo

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Upravni sustavi

Odluka o nadoknadi nastave sukladno čl 39. pravilnika o studiranju za kolegije višeg predavača Ivice Bakovića

Odluke o imenovanju v.d. Pročelnika Prometnog i Upravnog odjela

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Upravno pravo

Odluka o izboru trećeg predstavnika studenata u stručno vijeće

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Priručnika za osiguranje kvalitete

Odluka o imenovanju znanstveno stručnog odbora konferencije

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenavanju organizacijskog odbora konferencije

Odluka o izmjeni i dopuni izvedbenog nastavnog plana za Cestovni promet - kolegij Operacijska istraživanja

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika

Odluka o povjeravanju nastave na kolegijima Njemačkog jezika

Odluka o povjeravanju nastave iz kolegija Poslovna organizacija i Osnove turizma

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena iz predmeta Njemački jezik i Poslovni njemački jezik

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena Uvod u inspekcijsko pravo

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena Upravno pravo, Pravo javne nabave, Temelji upravne znanosti i Europsko upravno pravo

Odluka o promjeni termina održavanja nastave za predmete Upravno pravo, Temelji upravne znanosti

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova stručnog povjerenstva

Odluke o dopuni odluke o upisu semestralne stručne prakse

Odluke o izmjeni i dopuni Izvedbenog nastavnog plana na stručnom Upravnom studiju

Odluka o imenovanju erasmus koordinatora

Odluka o dopuni odluke o uvjetima upisa u višu godinu na stručnim studijima akademske godine 2016./17.

Odluka o održavanju dekanskog roka u ak.god. 2015./2016.

Odluka o potpisnicima i nositeljima stručne prakse u ak.god. 2016./2017.

Odluka o naplati troškova izrade diploma

Odluka o organizaciji 3. Interdisciplinarne znanstveno stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem "Održivi razvoj ruralnih krajeva 2017."

Odluka o imenovanju predsjednika i članova organizacijskog odbora 3. Interdisciplinarne znanstveno stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem "Održivi razvoj ruralnih krajeva 2017."

Odluka o uplatama školarine u dvije rate u ak.god. 2016.2017.

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima u ak.god. 2016./2017.

Odluka o promjeni termina održavanja nastave za kolegije Povijest prava i države i Ustavno pravo

Odluka o produženju roka završetka studija studenata upisanih 2010./2011. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju

Odluka o krajnjem roku završetka studija studenata upisanih akademske godine 2009./2010. i ranije

Odluka o izvršavanju semestralne stručne prakse i završnog rada u ak.god. 2016./2017.

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o završnom radu

Odluka za članove stručnog povjerenstva za provođenje izbora u nastavno zvanje viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto na području društvenih znanosti, polje ekonomija

Odluka o visini participacije za studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu

Odluka o visini participacije za studente koji nisu državljani EU

Odluka o imenovanju članova etičkog povjerenstva

Odluka o imenovanju povjerenstva za nastavu i studentska pitanja

Odluka o razriješenju člana upravnog vijeća

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu ak.god. 2016./2017.

Odluka o imenovanju v.d. prodekana za nastavu

Odluka o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima stručnih studija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o proceduri naplate prihoda

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa

Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o radu Stručnog vijeća

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena za kolegij Uvod u europsko pravo i Europsko upravno pravo

Odluka o poništenju natječaja od 30.12.2015.

Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija izvrsnim studentima u ak.god. 2016./17.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u nastavno zvanje

Mišljenje o potrebi raspisivanja javnog natječaja

Odluka o redoslijedu polaganja ispita

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu u ak.god. 2016./17.

Odluka o visini školarine u ak.god. 2016./17.

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena - Zaštita u prometu

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena - Politika parkiranja

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u 1. godinu ak.god. 2016./17.

Odluka o korištenju prostora za potrebe rada studentskog zbora

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za osiguranje kvalitete

Odluka o povjeravanju izvođenja nastave i održavanja ispita na kolegijima Gospodarska matematika I i II, Statistika za ekonomiste I i II, Matematika i Statistika u prometu

Odluka o izvođenje izbornog kolegija na stručnom studiju cestovnog prometa u ak.god. 2015./16. (Politika parkiranja)

Odluka o imenovanju članova biračkih odbora na ponovljenim izborima za studentski zbor u 5. izbornoj jedinici

Odluka o raspisivanju ponovljenih izbora za studentski zbor u 5. izbornoj jedinici

Odluka o biračkim mjestima i lista kandidata na ponovljenim izborima za studentski zbor u 5. izbornoj jedinici

Odluka o konzultativnoj nastavi na kolegiju Odštetno pravo

Odluka o imenovanju članova biračkih odbora na studentskim izborima 25.03.2016.

Liste kandidata na studentskim izborima 25.03.2016.

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora

Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore za studentske izbore

Odluka o biračkim mjestima za održavanje studentskih izbora

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika

Odluka o usvajanju izmjena Izvedbenog plana u ak.god. 2015./16.

Odluka o usvajanju izmjena Izvedbenog plana na stručnom studiju Ekonomika poduzetništva u ak.god. 2015./16.

Odluka o raspisivanju studentskih izbora

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost

Odluka o imenovanju Povjerenstva za periodičnu reviziju i unaprijeđenje studijskih programa

Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje realizacije ugovora

Odluka o izmjeni izvedbenog plana za Upravni studij za ak.god. 2015./2016.

Odluka o izmjeni izvedbenog plana za Ekonomiku poduzetništva za ak.god. 2015./2016.

Odluka o izmjeni izvedbenog plana za Cestovni promet za ak.god. 2015./2016.

Odluka o upisu kolegija Seminar II - Gtadansko pravo, Teorija prava i države, Temelji upravne znanosti i Ustrojstvo i djelokrug javnog sektora

Odluka o određivanju nastavnika-voditelja za ak.god. 2015./2016.

Odluka o članovima Studentskog zbora

Odluka o upisu kolegija Seminar III

Odluka o imenovanju povjerenstva za periodičnu reviziju i unapređenje studijskih programa

Odluka o dekanskom roku

Odluka o donošenju izvedbenih nastavnih planova 2015./2016.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za međunarodnu suradnju

Odluka o razrješenju Povjerenstva za međunarodnu suradnju

Odluka o produženju roka studiranja

Odluka o stavljanju van snage Odluke o postupku i uvjetima mirovanja studentskih obveza

Odluka o trećem upisnom roku

Odluka o upisu semestralne stručne praksi i završnog rada

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija u ak.god. 2015./2016.

Odluka o upisu kolegija više godine prema ostvarenim ECTS bodovima ak.god. 2015./2016.

Odluka o članovima studentskog zbora

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora (srpanj 2015.)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za upis u prvu godinu ak.god. 2015./2016.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja

Odluka o participaciji u ak.god. 2015./2016.

Akademski kalendar u ak.god. 2015./2016.

Odluka o potvrđivanju Odluke u konzultativnoj nastavi

Odluka o potvrđivanju verifikacije članova stručnog vijeća

Odluka o potvrđivanju Odluke o izmjenama Izvedbenog plana - Cestovni promet

Odluka o usvajanju Odluke Izvedbeni plan - Stručni upravni studij.PDF

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o mobilnosti

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora i povjerenstva za prigovore

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za popunu studentskog zbora od 3.6.2015.

Rang lista za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima

Odluka o upisu u 1.god.putem sustava državne mature

Odluka o upisu u 1. god. putem prijave na natječaj

Odluka o troškovima studija 2015-2016

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o izmjeni Izvedbenog nastanog plana stručnog studija Cestovni promet

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u prvu godinu stručnih studija 2015-2016

Odluka o imenovanju povjerenstva za nastavu i studentska pitanja

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za popunu studentskog zbora

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za popunu studentskog zbora

Odluka o izmeni Pravilnika o studiranju

Odluke o izmjeni Pravilnika o završnom radu

Odluka o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima

Odluka o prvom rebalansu Plana nabave

Odluka o prvom rebalansu financijskog plana

Odluka o izmjenama izvedbenog plana za ak.god. 2014./15. Upravnog stručnog studija

Odluka o izmjenama izvedbenog plana za ak.god. 2014./15. stručnog studija Cestovni promet

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz kolegija Marketing u prometu

Odluka o privremenom stavljanju van snage odluke o pravu polaganja ispita s III. godine

Odluka o usvajanju izmjena Izvedbenog nastavnog plana na stručnom studiju Cestovni promet

Odluka o Temama završnih radova u akademskoj godini 2014./2015. na stručnom studiju Cestovni promet

Odluka o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u akademskoj godini 2014./2015. na stručnom studiju Cestovni promet su:

Odluka o privremenom neprimjenjivanju članka 48. stavka 6. Pravilnika o studiranju

Odluka o donošenju financijskog plana

Odluka o provođenju izbora za predstavnika zaposlenika u Stručno vijeće

Odluka o imenovanju izbornog odbora za provođenje izbora za predstavnika zaposlenika u Stručno vijeće

Odluka o izboru studentskog pravobranitelja

Odluka o izmjenama Izvedbenih nastavnih planaova

Odluka o stavljanju van snage odluke o neprimjenjivanju čl.48. Pravilnika o studiranju

Odluka o krajnjem roku polaganja ispita.PDF

Odluka o stavljanju van snage Odluke iz 2012.

Odluka o održavanju konuzltativne nastave iz Njemačkog jezika

Odluka o ispravku izvedbenog plana

Odluka o određivanju nastavnika-voditelja na stručnom upravno studiju za ak.god. 2014./2015.

Odluka u usvajanju Pravilnika o financiranju studentskog zbora i studentskih programa

Odluka o upisu u 1. godinu stručnih studija na trećem upisnom roku

Odluka o produženju roka studiranja

Odluka o plaćanju troškova školarine za studente

Treći rebalans plana nabave za 2014

Odluka o donošenju rebalansa plana nabave

Odluka o prihvaćanju trećeg rebalansa financijskog plana

Verifikacija članova Stručnog vijeća Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Pravilnika o završnom radu

Akademski kalendar 2014./2015.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija 2014-2015

Odluka o uvjetima upisa u višu god.studija za redovite i izvanredne studente upisane prije ak.god. 2010-2011

Odluka o upisu kolegija više godine prema ostvarenim ECTS bodovima

Odluka o pravu upisa grupe predmete s više godine studija

Odluka o participaciji redovitih studenata

Odluka o kriterijima i uvjetima participacije

Odluka o drugom rebalansu financijskog plana 2014

Odluka o kriterijima i uvjetima participacije

Odluka o Rebalansu Plana nabave

Odluka o stjecanju prava na upis stručnih studija putem natječaja

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Strategije razvoja (2012-2017)

Odluka o upisu semestralne prakse i završnog rada

Odluka o prijelazu studenata s drugih visokih učilišta

Odluka o pokretanju specijalističkog diplomskog stručnog studija Međunarodni poduzetnički menadžment

Odluka o organizaciji znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem

Odluka o izmjenama Izvedbenog nastavnog plana Cestovni promet (16.06.2014.)

Odluka o izmjenama Izvedbenog nastavnog plana Ekonomika poduzetništva (16.06.2014.)

Odluka o imenovanju povjerenstva za nastavu i studentska pitanja

Odluka o rebalansu Financijskog plana

Odluka o prihvaćanju Plana rada

Odluka o izmjenama Izvedbenog plana (Ekonomika poduzetništva 27.05.2014.)

Odluka o imenovanju povjerenstva za međunarodnu suradnju

Odluka o upisu putem sustava državne mature

Odluka o upisu putem prijave na natječaj - razredbeni postupak

Odluka o troškovima studija u akademskoj godini 2014./2015.

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u prvu godinu stručnih studija

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana (Upravni studij, 16.06.2014.)

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika studentskog zbora Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana (Upravni studij, 07.05.2014.)

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana (Ekonomika poduzetništva, 07.05.2014.)

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana (Cestovni promet, 07.05.2014.)

Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike

Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija

Odluka o dodjeljivanju stipendija izvrsnim studentima

Odluka o izmjeni Izvedbenog nastavnog plana stručnog Upravnog studija

Odluka o izmjeni Izvedbenog nastavnog plana stručnog studija Ekonomika poduzetništva

Odluka o izmjeni Izvedbenog nastavnog plana stručnog studija Cestovni promet

Odluka o biračkim mjestima u postupku prijevremenih studentskih izbora

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana - Upravni studij

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana - Prometni odjel

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana - Poslovni odjel

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika Upravni odjel

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o postupku i uvjetima mirovanja studentskih obveza

Odluka o upisu treće godine studija

Odluka o promjeni termina održavanja nastave na Upravnom odjelu

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o završnom radu

Odluka o ponovnom upisu predmeta u indeks iz kojih nema potpisa nastavnika

Odluka o izradi i obrani završnog rada

Odluka o pravu polaganja ispita treće godine studija

Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija

Odluka o upisu više godine studija za studente kojima nedostaje 1 ECTS bod

Odluka o produženju roka završetka studija

Odluka o postupku i uvjetima mirovanja studentskih obveza

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju voditelja semestralne stručne prakse

Odluka o imenovanju voditelja semestralne stručne prakse

Dopuna odluke o uvjetima upisa u višu godinu na stručnim studijima ak.god. 2013./2014.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu na stručnim studijima ak.god. 2013./2014.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija za redovite i izvanredne studente upisane prije ak.god. 2010./2011.

Odluka o broju ECTS bodova pri upisu kolegija s više godine studija

Odluka o pravu upisa grupe predmeta s više godine studija

Akademski kalendar 2013./2014.

Odluka o participaciji redovitih studenata koji su već bili upisani na nekom visokom učilištu kao redoviti studenti

Odluka o naknadnom upisu predmeta VI. semestra

Odluka o upisu putem natječaja

Odluka o upisu putem državne mature

Odluka o troškovima studija

Odluka o prijelazu studenta s drugih visokih učilišta

Odluke o pisanju i temama završnih radova u akademskoj godini 2012./2013. na stručnom upravnom studiju.

Odluke o pisanju i temama završnih radova u akademskoj godini 2012./2013. na stručnom studiju ekonomika poduzetništva.

Odluke o pisanju i temama završnih radova u akademskoj godini 2012./2013. na stručnom studiju cestovnog prometa.

Akademski kalendar 2012-2013.

Odluka o čl.62.st.1.i3.Pravilnika o studiranju

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju 14.09.2012

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju 29.12.2010.

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o završnom radu 13.10.2012

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o završnom radu 27.09.2013

Odluka kojom se dopušta upis u višu godinu studija studentima kojima nedostaje 1 ETCS bod.

Odluka o prijelazu studenata s drugih visokih učilišta

Odluka o grupi predmeta više godine studija koje mogu upisati studenti na međugodini.

Odluka o ponovnom upisu predmeta u indeks iz kojih nema potpisa nastavnika.

Odluka o promjeni termina održavanja nastave.

Odluka o plaćanju školarine i vrijednosti ETCS boda za redovite studente koji su prvi puta upisali stručni studij 2010-2011 ak. god.

Odluka o izbornim kolegijima

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu na stručnim studijima akademske godine 2012./2013.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija za redovite studente koji su prvi puta upisali stručne studije 2010-2011 ak. god.

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika i Engleskog jezika - Upravni studij

Odluka o izmjeni Izvedbenog nastavnog plana stručnog studija Ekonomija poduzetništva u akademskoj godini 2012./2013.

Odluka o izmjeni Izvedbenog nastavnog plana stručnog Upravnog studija

Odluka o biračkim mjesta za održavanje studentskih izbora

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija za redovite i izvanredne studente upisane prije akademske godine 2010./2011.

Odluka o produženju roka završetka studija

Ostali dokumenti

Plan mobilnosti zaposlenika Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Financijski plan za 2019. godinu

Završni račun za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Izvještaj o prihodina i rashodima, primicima i izdacima za 2017.

Strategija razvoja Veleučilišta 2017.-2021.

Financijski izvještaji za 2016. godinu

Mišljenje Stručnog vijeća na Program rada i razvoja (Strategiju) Veleučilišta

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Financijski izvještaji za 2015. godinu

Plan rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2016.-31.03.2016. godine

Privremeni Financijski plan za razdoblje 01.01.2016.-31.03.2016

Plan rada za 2016. godinu

4. rebalans financijskog plana za 2015. godinu

3. rebalans financijskog plana za 2015. godinu

2. rebalans financijskog plana za 2015. godinu

1. rebalans financijskog plana za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. godinu

Financijski izvještaji za 2014. godinu

Akcijski plan unaprijeđenja kvalitete 2015./2016.

Plan rada za 2015. godinu

Naputak o dodjeljivanju AAI(at)Edu.hr elektroničkih identiteta i održavanju imenika

Strategija razvoja Veleučilišta 2012.-2017.

Izvješće o rezultatima vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Strategija razvoja stručno-istraživačkih aktivnosti na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću

Priručnik za osiguravanje i unapređenje kvalitete

Izvještaj analize studentskih anketa provedenih u ljetnom semestru ak.god. 2013./2014.

Izvještaj analize studentskih anketa provedenih u zimskom semestru ak.god. 2013./2014.

 

Obrasci

Zamolba

Zamolba za priznavanje ispita

Zamolba za prijelaz

Prijava za razredbeni postupak


 

Ažurirano Ponedjeljak, 11 Veljača 2019 15:52

Idi na vrh