Izbornik

Pravilnici

Pravilnik o radu Knjižnice Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju studenata Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću

Pravilnik o postupku unapređivanja i reviziji studijskih programa Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću (10.2018.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću (03.2018.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću (01.2018.)

Pravilnik o studiranju Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću (03.2017.)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o završnom radu

Pravilnik o završnom radu (06.2018.)

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa 2018.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studetskih stipendija

Pravilnik o zaštiti na radu Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću 2018.

Pravilnik o zaštiti na radu Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Pravilnik o postupku unutarnje prosudbe sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću s rokovima čuvanja

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Pravilnik o Nagradama i Priznanjima (03.2017.)

Pravilnik o ocjenjivanju dolaznih studenata u okviru programa Erasmus+

Pravilnik o obrazovanju u usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću (07.03.2016.)

Poslovnik o radu stručnog vijeća

Pravilnik o Međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voditeljima studenata

Pravilnik o voditeljima studenata

Pravilnik o financiranju studentskog zbora i studentskih programa

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o sustavu za osiguranje kvalitete - Pročišćeni tekst

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa veleučilišta

Izmjene i dopune Pravilnika o sustavu za osiguranje kvalitete

Etički kodeks

Odluka o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa

Pravilnik o radu Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa

Pravilnik o stručno-istraživačkim aktivnostima Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o završnom radu

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o završnom radu 09.2016.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o završnom radu 10.2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o završnom radu 07.2014.

Odluke o izmjeni Pravilnika o završnom radu

Upute za izradu seminarskih i završnih radova

Pravilnik o zaštiti arhivskog registraturnog gradiva Veleučilišta "Nikola Tesla"

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbe i sadržaju dopunske isprave o studiju Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o studiranju Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju 10.2016.

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju 09.2016.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranja Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Odluka o izmeni Pravilnika o studiranju

Pravilnik o evidenciji studentskih organizacija Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u studentski zbor Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik o zaštiti od požara Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Pravilnik u studentskoj ispravi

Odluke

Odluka o održavanju izvanrednih ispitnih rokova u siječnju i svibnju

Cjenik zakasnina za posuđenu knjižničnu građu

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet - Matematika

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za studij Cestovni promet - Engleski II

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana za Upravni studij

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova etičkog povjerenstva Veleučilišta

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Odluka o promjeni mentora - Tonković Antonija

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana - Ekonomika poduzetništva (Gospodarsak matematika i Statistika za ekonomiste

Odluka - udžbenik Osnove menadžmenta

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana - Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana - Upravni studij

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana - Ekonomika poduzetništva (Osnove poduzetničke ekonomije)

Odluka o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa

Odluka o povjeravanju održavanja ispita iz kolegija Uvod u pravo javne nabave

Odluka o promjeni termina održavanja nastave - Ekonomika poduzetništva

Odluka o promjeni termina održavanja nastave - Upravni studij - Povijest prava i države

Odluka o promjeni termina održavanja nastave - Upravni studij - Financiranje javne uprave

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana - Upravni studij

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću u ak.god. 2018./2019. - četvrti upisni rok

Odluka o upisu završne godine studija u ak.god. 2018./2019.

Odluka o održavanju dekanskog roka u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću u ak.god. 2018./2019.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o produženju roka predaje završnog rada

Odluka o imenovanju članova Knjižničnog odbora

Odluka o nastavku i produženju roka završetka studija

Odluka o izvršavanju sem. stručne prakse i završnog rada

Odluka o dodijeli Dekanove nagrade za postignut uspejh u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova - Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa

Odluka o povjeravanju mentorstva nad završnim radovima - preddiolomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o dopuni Odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u ak. god. 2017.-2018.

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijelaze i priznavanje ispita

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u I. godinu ak.god. 2018./2019.

Odluka o troškovima studija i kriterijima i uvjetima upisa u ak.god. 2018./2019.

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću u ak. god. 2018.-2019.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Sigurnost cestovnog prometa

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana - Cestovni promet - dr. sc. Bošnjak, Robnodistribucijski centri i terminali

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana - Cestovni promet - doc. dr. sc. Marko Slavulj

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana - Cestovni promet - dr. sc. Bošnjak

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana - Cestovni promet - mr. sc. Maković.pdf

Izmjene i dopune Izvedbenog nastavnog plana - Ekonomika poduzetništva - Bobinac

Dopuna odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Dopuna odluke o popisu tema završnih radova na stručnom studiju Cestovni promet u ak.god. 2017./2018.

Odluka o naknadnom upisu predmeta VI. semestra.pdf

Odluka o pokretanju novog specijalističkog diplomskog studija "Menadžment u javnom sektoru"

Odluka o imenovanju povjerenstva za pokretanje novog specijalističkog diplomskog studija "Menadžment u javnom sektoru"

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Odluka o imenovanju članova biračkih odbora na studentskim izborima u ožujku 2018.

Odluka o biračkim mjestima za održavanje studentskih izbora u ožujku 2018.

Odluka o prologanciji termina za održavanje drugog zimskog ispitnog roka

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor

Odluka o izmjenama i dopunama Izvadbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet (Tehnička mehanika)

Odluka o izmjenama i dopunama Izvadbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet (Poznavanje robe, SCP)

Odluka o izmjenama i dopunama Izvadbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet (Burazer-Pavešković).pdf

Odluka o Primjeni pravilnika o studiranju

Odluka o donošenju pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Odluka o donošenju pravilnika o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa

Odluka o donošenju Etičkog kodeksa Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unaprijeđivanje kvalitete

Odluka o određivanju mentora za asistenta za znanstveno područje tehničke znanosti, polje tehnologija prometa i transport

Dopuna odluke o izmjenama i dopunama izvedbenog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet - Tehnička mehanika

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet - Infrastruktura cestovnog prometa

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet - Poznavanje robe i Sigurnost cestovnog prometa

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomike poduzetništva

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Povjerenstva za unutarnju prosudbu

Odluka o usvajanju Plana izdavačke djelatnosti Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću za 2018. godinu

Odluka o imenovanju povjerenstva za unutarnju prosudbu

Odluka o imenovanju voditelja stručne prakse u ak.god. 2017./2018.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u ak.god. 2017./2018.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o popisu tema završnih radova u ak.god. 2017./2018.

Odluka o povjeravanju mentorstva završnog rada i upis ocjena studentu Vrkljan Tomislav

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana za stručni studij Ekonomika poduzetništva za ak.god. 2017./2018.

/Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena na kolegiju Planiranje i upravljanje održivim prometom

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena na kolegijima Ponašanje potrošača, Marketing u prometu i Promet i turizam

Odluka o krajnjem roku završetka studija studenata upisanih ak.god. 2010./2011. i ranije

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i upisa ocjena za kolegije Tjelesna i zdravstvena kultura i Tjelesna kultura I i II

Odluka o održavanju dekanskog roka u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o produženju roka predaje završnog rada u rujnu 2017. godine

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu na stručnim studijima u akademsku godinu 2017./2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini participacije

Odluka o izvršavanju semestralne stručne prakse i završnog rada

Odluka o uplatama školarina u dvije rate

Odluka o produžetku roka završetka studija studentima upisanim u akademskoj godini 2012./2013.

Odluka o produžetku roka završetka studija studentima upisanim u akademskoj godini 2011./2012.

Odluka o povjeravanju mentorstava iz kolegija Informacijski sustavi i Informacijski sustavi u cestovnom prometu

Odluka o imenovanju ECTS koordinatora

Akademski kalendar za ak.god. 2017./2018.

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta u ak.god. 2017./2018.

Odluka o promjeni termina održavanja nastave iz predmeta Ustavno pravo i Informatika i statistika za javnu upravu

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Odluka o povjeravanju mentorstava nad završnim radovima iz kolegija Osnove marketinga I i II, Upravljanje kvalitetom i Poslovna organizacija

Odluka o izmjenama i dopunama izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovnog prometa

Odluka o povjeravanju mentorstava završnog rada za kolegije Informacijski sustavi i Informacijski sustavi u cestovnom prometu

Odluka o povjeravanju mentorstava završnog rada za kolegij Ustavno pravo

Odluka o povjeravanju ispita i upisu ocjena Aniti Lemić Stagličić

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za donošenje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanja i na radna mjesta

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku reizbora Tomislava Lopca, prof

Odluka o povjeravanju mentorstava nad završnim radovima na stručnom studiju Cestovni promet za kolegije Promet i ekologija, Unutarnji transport i skladištenje i Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

Odluka o održavanju ispita za studente s invaliditetom

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u I. godinu ak.god. 2017./2018.

Odluka o troškovima studija u ak.god. 2017./2018.

Odluka o upisnim kvotama i uvjetima upisa - ak.god. 2017./2018.

Natječaj za upis putem razredbenog postupka - ak. god. 2017./2018.

Natječaj za upis putem sustava državne mature - ak. god. 2017./2018.

Odluka o visini novčanog iznosa Dekanove nagrade

Odluka o imenovanju članova biračkih odbora na studentskim izborima

Odluka o biračkim mjestima za održavanje studentskih izbora

Odluka o dodjeli stipendija za redovite studente za akademsku godinu 2016./2017.

Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni Upravni studij

Odluka o stavljanju van snage Odluke o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za popunu studentskog zbora

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Odluka o produžetku roka završetka studija studenata upisanih u ak.god. 2011./2012.

Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog nastavnog plana za preddiplomski stručni studij Upravnog prava

Odluka o naknadnom upisu završnog rada i stručne prakse

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora (ožujak 2017.)

Odluka o izboru studentskog pravobranitelja

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija izvrsnim studentima, studentima invalidima i studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa

Odluka o imenovanju koordinatora za projekt "Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja"

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i upisa ocjena iz kolegija Osnove informatike, Informacijski sustavi u cestovnom prometu, Informatika 1, Informatika 2, Informacijski sustavi i Informatika i statistika za javnu upravu

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena iz kolegija Etika i društvena odgovornost i Komunikacije i komunikacijske vještine

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Ustavno pravo

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Upravni sustavi

Odluka o nadoknadi nastave sukladno čl 39. pravilnika o studiranju za kolegije višeg predavača Ivice Bakovića

Odluke o imenovanju v.d. Pročelnika Prometnog i Upravnog odjela

Odluka o povjeravanju mentorstva završnih radova iz kolegija Upravno pravo

Odluka o izboru trećeg predstavnika studenata u stručno vijeće

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Priručnika za osiguranje kvalitete

Odluka o imenovanju znanstveno stručnog odbora konferencije

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenavanju organizacijskog odbora konferencije

Odluka o izmjeni i dopuni izvedbenog nastavnog plana za Cestovni promet - kolegij Operacijska istraživanja

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika

Odluka o povjeravanju nastave na kolegijima Njemačkog jezika

Odluka o povjeravanju nastave iz kolegija Poslovna organizacija i Osnove turizma

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena iz predmeta Njemački jezik i Poslovni njemački jezik

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena Uvod u inspekcijsko pravo

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena Upravno pravo, Pravo javne nabave, Temelji upravne znanosti i Europsko upravno pravo

Odluka o promjeni termina održavanja nastave za predmete Upravno pravo, Temelji upravne znanosti

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova stručnog povjerenstva

Odluke o dopuni odluke o upisu semestralne stručne prakse

Odluke o izmjeni i dopuni Izvedbenog nastavnog plana na stručnom Upravnom studiju

Odluka o imenovanju erasmus koordinatora

Odluka o dopuni odluke o uvjetima upisa u višu godinu na stručnim studijima akademske godine 2016./17.

Odluka o održavanju dekanskog roka u ak.god. 2015./2016.

Odluka o potpisnicima i nositeljima stručne prakse u ak.god. 2016./2017.

Odluka o naplati troškova izrade diploma

Odluka o organizaciji 3. Interdisciplinarne znanstveno stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem "Održivi razvoj ruralnih krajeva 2017."

Odluka o imenovanju predsjednika i članova organizacijskog odbora 3. Interdisciplinarne znanstveno stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem "Održivi razvoj ruralnih krajeva 2017."

Odluka o uplatama školarine u dvije rate u ak.god. 2016.2017.

Odluka o upisu kolegija prema ostvarenim bodovima u ak.god. 2016./2017.

Odluka o promjeni termina održavanja nastave za kolegije Povijest prava i države i Ustavno pravo

Odluka o produženju roka završetka studija studenata upisanih 2010./2011. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o studiranju

Odluka o krajnjem roku završetka studija studenata upisanih akademske godine 2009./2010. i ranije

Odluka o izvršavanju semestralne stručne prakse i završnog rada u ak.god. 2016./2017.

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o završnom radu

Odluka za članove stručnog povjerenstva za provođenje izbora u nastavno zvanje viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto na području društvenih znanosti, polje ekonomija

Odluka o visini participacije za studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu

Odluka o visini participacije za studente koji nisu državljani EU

Odluka o imenovanju članova etičkog povjerenstva

Odluka o imenovanju povjerenstva za nastavu i studentska pitanja

Odluka o razriješenju člana upravnog vijeća

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu ak.god. 2016./2017.

Odluka o imenovanju v.d. prodekana za nastavu

Odluka o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima stručnih studija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o proceduri naplate prihoda

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa

Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o radu Stručnog vijeća

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena za kolegij Uvod u europsko pravo i Europsko upravno pravo

Odluka o poništenju natječaja od 30.12.2015.

Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija izvrsnim studentima u ak.god. 2016./17.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u nastavno zvanje

Mišljenje o potrebi raspisivanja javnog natječaja

Odluka o redoslijedu polaganja ispita

Odluka o upisnim kvotama i postupku upisa u I. godinu u ak.god. 2016./17.

Odluka o visini školarine u ak.god. 2016./17.

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena - Zaštita u prometu

Odluka o povjeravanju održavanja ispita i unosa ocjena - Politika parkiranja

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u 1. godinu ak.god. 2016./17.

Odluka o korištenju prostora za potrebe rada studentskog zbora

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za osiguranje kvalitete

Odluka o povjeravanju izvođenja nastave i održavanja ispita na kolegijima Gospodarska matematika I i II, Statistika za ekonomiste I i II, Matematika i Statistika u prometu

Odluka o izvođenje izbornog kolegija na stručnom studiju cestovnog prometa u ak.god. 2015./16. (Politika parkiranja)

Odluka o imenovanju članova biračkih odbora na ponovljenim izborima za studentski zbor u 5. izbornoj jedinici

Odluka o raspisivanju ponovljenih izbora za studentski zbor u 5. izbornoj jedinici

Odluka o biračkim mjestima i lista kandidata na ponovljenim izborima za studentski zbor u 5. izbornoj jedinici

Odluka o konzultativnoj nastavi na kolegiju Odštetno pravo

Odluka o imenovanju članova biračkih odbora na studentskim izborima 25.03.2016.

Liste kandidata na studentskim izborima 25.03.2016.

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora

Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore za studentske izbore

Odluka o biračkim mjestima za održavanje studentskih izbora

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika

Odluka o usvajanju izmjena Izvedbenog plana u ak.god. 2015./16.

Odluka o usvajanju izmjena Izvedbenog plana na stručnom studiju Ekonomika poduzetništva u ak.god. 2015./16.

Odluka o raspisivanju studentskih izbora

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost

Odluka o imenovanju Povjerenstva za periodičnu reviziju i unaprijeđenje studijskih programa

Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje realizacije ugovora

Odluka o izmjeni izvedbenog plana za Upravni studij za ak.god. 2015./2016.

Odluka o izmjeni izvedbenog plana za Ekonomiku poduzetništva za ak.god. 2015./2016.

Odluka o izmjeni izvedbenog plana za Cestovni promet za ak.god. 2015./2016.

Odluka o upisu kolegija Seminar II - Gtadansko pravo, Teorija prava i države, Temelji upravne znanosti i Ustrojstvo i djelokrug javnog sektora

Odluka o određivanju nastavnika-voditelja za ak.god. 2015./2016.

Odluka o članovima Studentskog zbora

Odluka o upisu kolegija Seminar III

Odluka o imenovanju povjerenstva za periodičnu reviziju i unapređenje studijskih programa

Odluka o dekanskom roku

Odluka o donošenju izvedbenih nastavnih planova 2015./2016.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za međunarodnu suradnju

Odluka o razrješenju Povjerenstva za međunarodnu suradnju

Odluka o produženju roka studiranja

Odluka o stavljanju van snage Odluke o postupku i uvjetima mirovanja studentskih obveza

Odluka o trećem upisnom roku

Odluka o upisu semestralne stručne praksi i završnog rada

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija u ak.god. 2015./2016.

Odluka o upisu kolegija više godine prema ostvarenim ECTS bodovima ak.god. 2015./2016.

Odluka o članovima studentskog zbora

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora (srpanj 2015.)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za upis u prvu godinu ak.god. 2015./2016.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja

Odluka o participaciji u ak.god. 2015./2016.

Akademski kalendar u ak.god. 2015./2016.

Odluka o potvrđivanju Odluke u konzultativnoj nastavi

Odluka o potvrđivanju verifikacije članova stručnog vijeća

Odluka o potvrđivanju Odluke o izmjenama Izvedbenog plana - Cestovni promet

Odluka o usvajanju Odluke Izvedbeni plan - Stručni upravni studij.PDF

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o mobilnosti

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora i povjerenstva za prigovore

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za popunu studentskog zbora od 3.6.2015.

Rang lista za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima

Odluka o upisu u 1.god.putem sustava državne mature

Odluka o upisu u 1. god. putem prijave na natječaj

Odluka o troškovima studija 2015-2016

Odluka o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta

Odluka o izmjeni Izvedbenog nastanog plana stručnog studija Cestovni promet

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u prvu godinu stručnih studija 2015-2016

Odluka o imenovanju povjerenstva za nastavu i studentska pitanja

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za popunu studentskog zbora

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za popunu studentskog zbora

Odluka o izmeni Pravilnika o studiranju

Odluke o izmjeni Pravilnika o završnom radu

Odluka o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima

Odluka o prvom rebalansu Plana nabave

Odluka o prvom rebalansu financijskog plana

Odluka o izmjenama izvedbenog plana za ak.god. 2014./15. Upravnog stručnog studija

Odluka o izmjenama izvedbenog plana za ak.god. 2014./15. stručnog studija Cestovni promet

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz kolegija Marketing u prometu

Odluka o privremenom stavljanju van snage odluke o pravu polaganja ispita s III. godine

Odluka o usvajanju izmjena Izvedbenog nastavnog plana na stručnom studiju Cestovni promet

Odluka o Temama završnih radova u akademskoj godini 2014./2015. na stručnom studiju Cestovni promet

Odluka o kolegijima iz kojih se mogu pisati završni radovi u akademskoj godini 2014./2015. na stručnom studiju Cestovni promet su:

Odluka o privremenom neprimjenjivanju članka 48. stavka 6. Pravilnika o studiranju

Odluka o donošenju financijskog plana

Odluka o provođenju izbora za predstavnika zaposlenika u Stručno vijeće

Odluka o imenovanju izbornog odbora za provođenje izbora za predstavnika zaposlenika u Stručno vijeće

Odluka o izboru studentskog pravobranitelja

Odluka o izmjenama Izvedbenih nastavnih planaova

Odluka o stavljanju van snage odluke o neprimjenjivanju čl.48. Pravilnika o studiranju

Odluka o krajnjem roku polaganja ispita.PDF

Odluka o stavljanju van snage Odluke iz 2012.

Odluka o održavanju konuzltativne nastave iz Njemačkog jezika

Odluka o ispravku izvedbenog plana

Odluka o određivanju nastavnika-voditelja na stručnom upravno studiju za ak.god. 2014./2015.

Odluka u usvajanju Pravilnika o financiranju studentskog zbora i studentskih programa

Odluka o upisu u 1. godinu stručnih studija na trećem upisnom roku

Odluka o produženju roka studiranja

Odluka o plaćanju troškova školarine za studente

Treći rebalans plana nabave za 2014

Odluka o donošenju rebalansa plana nabave

Odluka o prihvaćanju trećeg rebalansa financijskog plana

Verifikacija članova Stručnog vijeća Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Pravilnika o završnom radu

Akademski kalendar 2014./2015.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija 2014-2015

Odluka o uvjetima upisa u višu god.studija za redovite i izvanredne studente upisane prije ak.god. 2010-2011

Odluka o upisu kolegija više godine prema ostvarenim ECTS bodovima

Odluka o pravu upisa grupe predmete s više godine studija

Odluka o participaciji redovitih studenata

Odluka o kriterijima i uvjetima participacije

Odluka o drugom rebalansu financijskog plana 2014

Odluka o kriterijima i uvjetima participacije

Odluka o Rebalansu Plana nabave

Odluka o stjecanju prava na upis stručnih studija putem natječaja

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Strategije razvoja (2012-2017)

Odluka o upisu semestralne prakse i završnog rada

Odluka o prijelazu studenata s drugih visokih učilišta

Odluka o pokretanju specijalističkog diplomskog stručnog studija Međunarodni poduzetnički menadžment

Odluka o organizaciji znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem

Odluka o izmjenama Izvedbenog nastavnog plana Cestovni promet (16.06.2014.)

Odluka o izmjenama Izvedbenog nastavnog plana Ekonomika poduzetništva (16.06.2014.)

Odluka o imenovanju povjerenstva za nastavu i studentska pitanja

Odluka o rebalansu Financijskog plana

Odluka o prihvaćanju Plana rada

Odluka o izmjenama Izvedbenog plana (Ekonomika poduzetništva 27.05.2014.)

Odluka o imenovanju povjerenstva za međunarodnu suradnju

Odluka o upisu putem sustava državne mature

Odluka o upisu putem prijave na natječaj - razredbeni postupak

Odluka o troškovima studija u akademskoj godini 2014./2015.

Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u prvu godinu stručnih studija

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana (Upravni studij, 16.06.2014.)

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika studentskog zbora Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana (Upravni studij, 07.05.2014.)

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana (Ekonomika poduzetništva, 07.05.2014.)

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana (Cestovni promet, 07.05.2014.)

Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike

Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija

Odluka o dodjeljivanju stipendija izvrsnim studentima

Odluka o izmjeni Izvedbenog nastavnog plana stručnog Upravnog studija

Odluka o izmjeni Izvedbenog nastavnog plana stručnog studija Ekonomika poduzetništva

Odluka o izmjeni Izvedbenog nastavnog plana stručnog studija Cestovni promet

Odluka o biračkim mjestima u postupku prijevremenih studentskih izbora

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana - Upravni studij

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana - Prometni odjel

Odluka o izmjeni Izvedbenog plana - Poslovni odjel

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika Upravni odjel

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o postupku i uvjetima mirovanja studentskih obveza

Odluka o upisu treće godine studija

Odluka o promjeni termina održavanja nastave na Upravnom odjelu

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o završnom radu

Odluka o ponovnom upisu predmeta u indeks iz kojih nema potpisa nastavnika

Odluka o izradi i obrani završnog rada

Odluka o pravu polaganja ispita treće godine studija

Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija

Odluka o upisu više godine studija za studente kojima nedostaje 1 ECTS bod

Odluka o produženju roka završetka studija

Odluka o postupku i uvjetima mirovanja studentskih obveza

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju voditelja semestralne stručne prakse

Odluka o imenovanju voditelja semestralne stručne prakse

Dopuna odluke o uvjetima upisa u višu godinu na stručnim studijima ak.god. 2013./2014.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu na stručnim studijima ak.god. 2013./2014.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija za redovite i izvanredne studente upisane prije ak.god. 2010./2011.

Odluka o broju ECTS bodova pri upisu kolegija s više godine studija

Odluka o pravu upisa grupe predmeta s više godine studija

Akademski kalendar 2013./2014.

Odluka o participaciji redovitih studenata koji su već bili upisani na nekom visokom učilištu kao redoviti studenti

Odluka o naknadnom upisu predmeta VI. semestra

Odluka o upisu putem natječaja

Odluka o upisu putem državne mature

Odluka o troškovima studija

Odluka o prijelazu studenta s drugih visokih učilišta

Odluke o pisanju i temama završnih radova u akademskoj godini 2012./2013. na stručnom upravnom studiju.

Odluke o pisanju i temama završnih radova u akademskoj godini 2012./2013. na stručnom studiju ekonomika poduzetništva.

Odluke o pisanju i temama završnih radova u akademskoj godini 2012./2013. na stručnom studiju cestovnog prometa.

Akademski kalendar 2012-2013.

Odluka o čl.62.st.1.i3.Pravilnika o studiranju

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju 14.09.2012

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju 29.12.2010.

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o završnom radu 13.10.2012

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o završnom radu 27.09.2013

Odluka kojom se dopušta upis u višu godinu studija studentima kojima nedostaje 1 ETCS bod.

Odluka o prijelazu studenata s drugih visokih učilišta

Odluka o grupi predmeta više godine studija koje mogu upisati studenti na međugodini.

Odluka o ponovnom upisu predmeta u indeks iz kojih nema potpisa nastavnika.

Odluka o promjeni termina održavanja nastave.

Odluka o plaćanju školarine i vrijednosti ETCS boda za redovite studente koji su prvi puta upisali stručni studij 2010-2011 ak. god.

Odluka o izbornim kolegijima

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu na stručnim studijima akademske godine 2012./2013.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija za redovite studente koji su prvi puta upisali stručne studije 2010-2011 ak. god.

Odluka o održavanju konzultativne nastave iz Njemačkog jezika i Engleskog jezika - Upravni studij

Odluka o izmjeni Izvedbenog nastavnog plana stručnog studija Ekonomija poduzetništva u akademskoj godini 2012./2013.

Odluka o izmjeni Izvedbenog nastavnog plana stručnog Upravnog studija

Odluka o biračkim mjesta za održavanje studentskih izbora

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija za redovite i izvanredne studente upisane prije akademske godine 2010./2011.

Odluka o produženju roka završetka studija

Obrasci

Zamolba

Zamolba za priznavanje ispita

Zamolba za prijelaz

Prijava za razredbeni postupak


 

Ažurirano Petak, 14 Prosinac 2018 09:56

Idi na vrh