Izbornik

Članci

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću
organizira Stručni seminar

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I OBVEZE JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA U PROVEDBI OPĆE EU UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Pokrovitelji stručnog skupa: Ministarstvo uprave Republike Hrvatske i Ličko-senjska županija

Seminar se održava u petak, 24. studenog 2017. godine s početkom u 09:30 sati na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću, Bana Ivana Karlovića 16, Gospić ( predavaonica broj VI)

Prijave/registracija traje do 23.11.2017. (obrazac na poveznici)

Za dvije kupljene kotizacije treću dobivate besplatno. Svi sudionici dobiti će besplatne materijale i certifikat o sudjelovanju na seminaru

Na početku seminara predviđen je panel na kojem će sudjelovati predstavnici Ministarstva uprave, HAKOM-a i AZOP-a REGISTRACIJA Nakon više od 7 godina od početne inicijative i četiri godine pregovora, novi europski okvir za zaštitu osobnih podataka konačno je usvojen u travnju 2016. godine. Opća EU uredba o zaštiti osobnih podataka 2016/679 ili GDPR (General Data Protection Regulation) zamjenjuje trenutnu EU direktivu te stupa na snagu danom donošenja i direktno se primjenjuje u svim državama članicama EU. Mogućnost prilagodbe određenih dijelova ipak je ostavljena u nacionalnom zakonodavstvu zaključno s 25. svibnja 2018. kada se GDPR počinje primjenjivati! GDPR sa sobom donosi značajne promjene u pravilima koja definiraju osobne podatke i kako se oni „smiju“ obrađivati.

Da biste osigurali usklađenost organizacije potrebne su vam osobe koje razumiju zahtjeve GDPR-a te koje su dobro obučene za planiranje, implementaciju i održavanje usklađenosti. U nekim slučajevima organizacije će trebati imenovati i kvalificiranog službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO – Data Protection Officer) koji će odgovarati izravno Upravi. Ustanove i tvrtke su dužne usklađivanje završiti do 25. svibnja, 2018. – tad će GDPR stupiti na snagu u cijeloj Europskoj uniji. Poznatija pod nazivom GDPR – General Data Protection Regulation uredba unosi velike promjene u načine upravljanja osobnim podacima i izravno se primjenjuje na sve organizacije koje raspolažu osobnim podacima EU građana.

Po završetku programa, polaznici će

• biti informirani i osposobljeni za razumijevanje i primjenu važećeg zakonodavnog okvira i propisa u radu s osobnim, poslovnim i klasificiranim podacima te u skladu s Uredbom GDPR,

• steći nova znanja o važećim međunarodnim standardima u obradi podataka i njihovoj zaštiti kao i informacijskoj sigurnosti u praksi i općenito,

• biti informirani i osposobljeni za razumijevanje i primjenu važećih zakonskih propisa u području prava na pristup informacijama, ponovne uporabe informacija i zaštite tajnosti podataka u Republici Hrvatskoj,

• biti informirani o aktualnim informacijskim rizicima i načinima zaštite od krađe i neovlaštenog otkrivanja podataka i informacija te načinima zaštite u poslovnom komuniciranju.

Seminar je namijenjen svim osobama koje rade s osobnim podacima građana, poslovnim i klasificiranim podacima u privatnom, javnom i državnom sektoru, članovima uprava trgovačkih društava, rukovoditeljima, članovima nadzornih odbora i administratorima informacijskih sustava.

Svakom polazniku seminara biti će izdan certifikat nakon završene obuke.

Seminar uključuje predavanje, radionice, raspravu i studije slučajeva koje potiču sudionike na aktivni radi i razumijevanje problematike te će im po toj osnovi biti izdani i važeći certifikati.

Cijena kotizacije je 1499,00 kn. Na dvije kotizacije – treća je besplatna.

Nakon prijave, najkasnije do 23. studenog 2017. obaviti uplatu sa sljedećim podacima:

Iznos: 1499,00 kn

IBAN: HR5823400091110232376

Poziv na broj: OIB polaznika

Opis plaćanja: Kotizacija seminar. Prezime i Ime polaznika

 

Dodatne detalje o seminaru pročitajte ovdje

 

Idi na vrh