Izbornik

dr.sc. Vlatka Ružić, viši predavač

 Kabinet: 14
 E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 tel: 053/652-313

 

 

 

 

 


Kolegiji:


Konzultacije

 

Gospić (prometni i poslovni odjel)
 utorak  12:00 - 13:00 
   
Otočac (Upravni odjel)
 srijeda  11:30 - 12:00

 

Obavijesti i nastavni materijali

Stranice kolegija na sustavu LOOMEN

 

Znanstveno-stručni rad

• Ružić, V. (2006): Tankerski promet i turizam u konceptu održivog razvitka,  Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija (magistarski rad)

• Ružić, V.(2006): Ruralni turizam u zaštićenom području, Zbornik radova sa međunarodnog stručnog skupa,Hvar

• Šutić B.,Ružić V.(2009): Utjecaj političkog marketinga i odnosa s javnošću na ishod izbornih kampanja, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik.

• Ružić V.(2010): Fiskalna decentralizacija lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj – komparacija sa fiskalnim sustavom lokalne samouprave u Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, Split.

• Ružić, V.(2011): Marketing zaštićenog područja – case study Nacionalni park Plitvička jezera, Zbornik Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Čakovec.

• Ružić, V.(2011): Sigurnost posjetitelja u NP Plitvička jezera, „SOS112“ - Glasilo Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Zagreb.

• Šutić, B, Ružić, V.(2012): Razvojni potencijal zdravstvenog i sportskog turizma u zaštićenom području na primjeru Nacionalnog parka Plitvička jezera, Zbornik 2. Međunarodne konferencije menadžmenta turizma i sporta, Sv.Martin.

• Ružić, V.(2012):Prednosti i nedostaci američkog modela upravljanja zaštićenim područjem na primjeru Nacionalnog parka Plitvička jezera, Zbornik Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Čakovec

• Ružić, V. (gl.ur.) 2013: Nacionalni park Plitvička jezera, foto monografija JU Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička jezera

• Ružić, V. (2013):Hrvatski parkovi kao potencijalno tržište za poduzetnike iz ruralnih područja:prilike i izazovi , javno izlaganje na Okruglom stolu Žene poduzetnice u ruralnim područjima:potraga za tržištima, UNDP, Veleposlanstvo Kanade i Australije, 09.03.2013. Hotel Plitvice, Plitvička jezera

• Šutić, B., Ružić, V.(2013): Krizni menadžment u zaštićenom području: ekološki rizici ekspanzivnog turističkog razvoja Nacionalnog parka Plitvička jezera , Zbornik radova Konferencije Dani kriznog upravljanja, 28./29.05. 2013., Veleučilište Velika Gorica

• Ružić, V., Šimić, M.(2013): Utjecaj medija na politiku, Zbornik Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu, Čakovec

• Ružić, V.(2013): Brand management of protected areas- case study: Plitvice lakes national park, 23. CROMAR Congress: marketing in a dynamic environment - academic and practical insights, Lovran, 24.- 26.09.2013.

• Ružić, V.(2013): Menadžment zaštićenih područja – potencijali razvoja ruralnog turizma u okviru novog prijedloga zakona o Zaštiti prirode, 1. Interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija sa međunarodnim sudjelovanjem, 17.-18.10.2013., Gospić

• Ružić, V.(2013): Usklađivanje etičnosti medijskog sadržaja sa regulativama europske unije na primjeru praćenja lokalnih izbora 2013. u Ličko-senjskoj županiji, Prva međunarodna znanstveno stručna konferencija Fedor Rocco, 06.12.2013., Visoka poslovna škola Zagreb

• Šutić, B., Ružić, V.(2013) Politika poslovanja i upravljanja javnim ustanovama zaštićenog područja: Javna ustanova “Nacionalni park Plitvička jezera”- primjer učinkovitog održivog poslovanja, 1. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem “izazovi današnjice”, Šibenik, 19.-20.09.2013.

• Ružić, V., Šutić, B.(2013)  Ecological risks of expansive tourist development in protecred areas – case study Plitvice lakes national park, Collegium Antropologicum

• Šutić, B., Ružić, V..(2013) Istraživanje socijalne dimenzije upravljanja razvojem zaštićenih područja na primjeru  JU Nacionalni park Plitvička jezera, časopis Praktični menadžment, VSMTI, Virovitica

• Kulenović, Ž., Ružić, V., Rančić, I.(2014): Aktualno stanje Upravnog studija i mogućnosti razvoja, 4. Međunarodna konferencija- Razvoj javne uprave , Vukovar, 25.i 26. travnja 2014.

• Ružić, V., Perušić, M. (2014): Položaj žena u menadžmentu- novi trendovi u fenomenu staklenog stropa, časopis Praktični menadžment, VSMTI, Virovitica

• Ružić, V.(2014): Sustainable marketing politics in protected areas; how does Plitvice lakes national park deal with (un)sustainable marketing activities? 13th IAPNM Congress, Public, social and nonprofit marketing:value creation and quality of life improvement,june 12-14, Faculty of economics Osijek

Idi na vrh