Izbornik

dr. sc. Predrag Brlek, dipl.ing., viši predavač

 Kabinet: 19
 E-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 tel: 053/652-308

 

 

 

 

 


Kolegiji:


Konzultacije

 

Gospić (prometni i poslovni odjel)
ponedjeljak 17:00 - 18:30 h
četvrtak 16:30 - 17:30 h

 

Obavijesti i nastavni materijali

Stranice kolegija na sustavu LOOMEN

 

Stručni studij

cestovni promet

Prometno i prostorno planiranje
Grafičke komunikacije
Infrastruktura cestovnog prometa
Prometna tehnika
Tehnologija i organizacija cestovnog prometa
Prometni koridori i robni tokovi
 

Životopis

dr. sc. Predrag Brlek, dipl.ing., viši predavač

 

Akademska naobrazba:

2017. – doktorirao na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2004. – magistrirao na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

1998. – diplomirao Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu


Stručno usavršavanje

·         Autodesk Certificate of  Completion, AutoCAD – I. i II. stupanj

 

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

2012. - danas – Veleučilište Nikola Tesla, Gospić, viši predavač
2011. - 2012. – Veleučilište Nikola Tesla, Gospić, asistent
2011. - 2012. - Institut prometa i veza, Zagreb, ravnatelj

2008. - danas – Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, vanjski suradnik

2008. - 2011. - Institut prometa i veza, Zagreb, voditelj studija i projekata

1997. - 2008. - Institut prometa i veza, Zagreb, stručni suradnik

o   kao voditelj projekata i studija sudjelovao na izradi 10-ak prometnih studija i projekata

o   kao autor (suradnik) sudjelovao na izradi više od 90 prometnih studija i projekata

o   kao suradnik sudjelovao na 4 znanstveno-istraživačka projekta Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

o   kao koautor objavio više od 25 znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u znanstveno-stručnim časopisima te zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih savjetovanja

o   vanjski suradnik na kolegiju „Prometno-tehnološko projektiranje“ na Fakultetu prometnih znanosti

o   nositelj kolegija „Grafičke komunikacije“, Prometno i prostorno planiranje“, „Prometni koridori i robni tokovi“, „Prometna tehnika“ i „Tehnologija i organizacija cestovnog prometa“ na Veleučilište Nikola Tesla, Gospić

Znanstveni interes:

Prometno i prostorno planiranje
Promet u gradovima
Sigurnost prometa
Istraživanje prometnih tokova

 

Znanstveno-stručni rad

Važni projekti i studije:

 • 2015. Idejna studija integralnog prijevoza putnika na području Zadarske županije (INEN d.o.o.)
 • 2015. Analiza sigurnsoti cestovnog prometa na području Međimurske županije (Prometheum d.o.o.)
 • 2014. Program energetske učinkovitosti u gradskom prometu Grada Gospića (RI-ING NET d.o.o.)
 • 2011. Prijedlozi razvitka infrastrukture Grada Novalje, Grad Novalja, (Institut prometa i veza)
 • 2011. Prometni projekt obavijesne i turističke signalizacije Grada Velike Gorice, Turistička zajednica Grada Velike Gorice, (Institut prometa i veza)
 • 2011. Analiza desetak najkritičnijih lokacija sa stanovišta sigurnosti prometa u Gradu Zagrebu, Grad Zagreb, (Institut prometa i veza)
 • 2010. Analiza odvijanja prometa na području Grada Novalje, Grad Novalja, (Institut prometa i veza)
 • 2010. Izrada tehničke dokumentacije – prometni projekt i analiza oznaka na cestama i prometnih znakova, te dopuna i izmjena prometne signalizacije, ŽUC Ličko-senjske županije, (Institut prometa i veza)
 • 2009. Izrada projekta analize stanja s prijedlogom poboljšanja funkcioniranja prometa na području gradske četvrti Maksimir, Grad Zagreb, (Institut prometa i veza)
 • 2008. Koncepcija prometnog razvitka Grada Preloga, Grad Prelog, (Institut prometa i veza)
 • 2008. Projekt regulacije i organizacije prometnih tokova u gradu Gospiću, Grad Gospić, (Institut prometa i veza)
 • 2008. Označavanje vinskih cesta na području Grada Jastrebarskog i Grada Sv.Ivan Zelina, Zagrebačka županija, (Institut prometa i veza)
 • 2008. Izrada karte rizika na cestovnim prometnicama po EuroRAP protokolu – probna dionica državne ceste D2, Hrvatski autoklub Zagreb, (Institut prometa i veza)
 • 2007. Prometna studija grada Vodice, Grad Vodice, (Institut prometa i veza)
 • 2007. Izrada analize i ocjene stanja mreže županijskih i lokalnih cesta u Međimurskoj županiji s brojanjem prometa, ŽUC Međimurske županije , (Institut prometa i veza)
 • 2005. Studija terminala daljinskog putničkog prometa u Rijeci, Grad Rijeka, (Institut prometa i veza)
 • 2005. Prometna strategija javnoga prijevoza u Krapinsko-zagorskoj županiji. KZ Županija, (Institut prometa i veza)
 • 2004. Prometni projekt obavijesne i turističke signalizacije za Veliku Goricu, Jastrebarsko, Grad Dugo Selo, Turistička zajednica Zagrebačke županije, (Institut prometa i veza)
 • 2003. Analiza prometne signalizacije i sigurnosti prometa na autocesti Rijeka, Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., (Institut prometa i veza)
 • 2002. Projekt valorizacije autobusnog kolodvora u prometnom sustavu Zagreba, Zagreb, (Institut prometa i veza)
 • 2001. Prometni projekt turističko-informativne signalizacije za Nacionalni park «Krka». Javna ustanova NP «Krka», (Institut prometa i veza)
 • 2000. Projekt modernizacije i rekonstrukcije terminala rasutih tereta u Bakru, Lučka uprava Rijeka, Rijeka, (Institut prometa i veza)
 • 1998. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH, (Institut prometa i veza)

 


Odabrana bibliografija (pregled svih radova na poveznici):

Članci u časopisima i drugim publikacijama:

 • Kos, G., Brlek, P., Franolić, I.: Rationalization of Public Road Passenger Transport by Merging the Bus Lines on the Example of Zadar County. Promet – Traffic&Transportation (Zagreb), Vol. 24, no. 4 (2012)
 • Dadić, I., Kos, G., Brlek, P.: The Role of Roundabouts in Traffic Network Design.  Promet-Traffic-Traffico, Vol. 15, Suplement No. 1, p. 32-39, Zagreb, 2003.
 • Dadić, I., Kos, G., Brlek, P.: Application of Changeable Message Signs in Traffic.  Promet-Traffic-Traffico, Vol. 15, No. 5, p. 51-58. Portorož, Trieste, Zagreb, 2002.
 • Dadić, I., Kos, G., Brlek, P.:, Possibilities of Improving the Zagreb Traffic System Using Methods of Traffic Flow Organisation and Regulation. Međunarodno Savjetovanje “Upravljački Sustavi U Prometu I ITS-u”, Zagreb, 22-23. ožujka 2002. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 14, Suplement No. 1, p. 47-54, Zagreb, 2002.
 • Dadić, I., Kos, G., Brlek, P.: Conflicts of the Traffic Flows at One Level Intersections. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 11, suplement br. 4, p. 55-60 Zagreb, 1999.

 


Radovi na međunarodno-znanstveno-stručnim skupovima

 • Kos, G., Brlek, P., Poić, K.: Correct Temporary Regulation in Cities in The Function of Traffic Safety. Proceedings / 11th International Symposium Road Accidents Prevention 2012, Novi Sad, 11. And 12. October 2012, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad (et al.)
 • Brlek, P., Kos, G., Vidović, K.: Traffic information system based on information from internet social networks, 10th international symposium  Road Accidents prevention 2010, Proceedings, p. 153-156, Novi Sad, 21-22.10.2010
 • Kos, G., Brlek, P., Šoštarić, M.: Ekonomski doprinosi sanacije opasnih mjesta izmjenom vozačeve okoline. HAZU, Znanstveni skup „Medicinski, tehnički i pravni aspekti sigurnosti prometa“, Zagreb, 2009.
 • Brlek, P., Vidović, K., Šoštarić, M.: The Use of Geo-referenced Video in the Increase of Traffic Safety, 9th Symposium with international participation „Prevention of Traffic Accidents of Roads 2008“, Novi Sad, 2008
 • Brlek, P., Šoštarić, M., Ćosić, M.: Change of driver's environment and road safety, The Fourth Croatian Road Congress, Cavtat, 28-31.10.2007.
 • Kos, G., Brlek, P., Ševrović, M.: Prijedlozi poboljšanja cestovne povezanosti Varaždina i Čakovca. HAZU, Prometna povezanost Hrvatske s Europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvitka sjeverozapadne Hrvatske. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Varaždin, 10-11. studenog 2005.
 • Dadić, I., Božičević, D., Kos, G., Brlek, P., Štefančić, G., Rajsman, M.: The capacity of the traffic network patterns in relation to the intersections. 8th World Congress on Intelligent Transport Systems, Sydney, 2001.
 • Dadić, I., Kos, G., Brlek, P.: Metode organizacije prometnih tokova za smanjenje zagušenja prometa na dionicama prometnica između raskrižja. ISEP’99 (International Symposium on Elektronics in Traffic), Ljubljana, 1999
 • Dadić, I., Badanjak, D., Ščukanec, A., Brlek, P.: Dependence of conflict intensisty between traffic flows and traffic safety. 10th International Conference – Traffic Safety on Two Continents, Malmo, Sweden, Sept 20 – 22, 1999.
 • Dadić, I., Kos, G., Brlek, P.: Reduction of the Traffic Jams in The Cities by Using the Methods of Traffic Flow Organisation. ISEP (International Symposium on Elektronics in Traffic), Ljubljana, 1998.
 • Dadić, I.,Kos, G., Brlek, P.: Prometno-urbanističko planiranje i projektiranje i sigurnost prometa. Abstracts, 2nd International Conference on Traffic Science, Trieste-Patras, 24.-28. October, 1998.

 


IZLAGANJE NA SAVJETOVANJIMA

 • ISEP 98(International Symposium on Elektronics in Traffic), Ljubljana, listopad, 1998.
 • TTC-ITSI ’99Traffic in Transitional Conditions, Dubrovnik, Oct 19-21, 1999
 • Promet i održivi razvitak”, Opatija, 27-28.04.2000
 • 25. stručni seminar o signalizaciji opremi, obnovi, održavanju cesta i sigurnosti u prometu “Ceste 2001”, Novigrad, 07.-10.03.2001.
 • Promet i turizam”, Opatija, 26.-27.04.2001
 • 31. stručni seminar “Ceste 2007”, Poreč, 13.-16.03.2007.
 • "Sigurnost cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj", HAZU, 2007.
 • Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprječavanje“, HAZU, Zagreb, 2007.
 • Medicinski, tehnički i pravni aspekti sigurnosti prometa“, Zagreb, 2009.
 • European Transport Safety Council (ETSC), Roads to Respect Camp, Brussels, 2008
 • 10th international symposium Road Accidents prevention 2010, Novi Sad, 21-22.10.2010

 


Članstvo:

 • Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti (AMAC-FSC)
 • Stručna skupina za provedbu i praćenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa (NPSCP)
 • Technical and Scientific Reviewer for World ITS Congress
Idi na vrh