Izbornik

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

 


Temeljem članka 10. Pravilnika za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću te Odlukom Stručnog vijeća (Kl: 003-08/16-02/01; Ur. broj: 2125/61-01-16-41) o imenovanju članova Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, od 26. travnja 2016. godine, imenovano je Povjerenstvo u slijedećem sastavu:

  1. Jadranka Pejnović, prof. – predsjednica Povjerenstva
  2. Maja Tomaić Serdar, dipl.uč. – predstavnik nenastavnog osoblja Veleučilišta, član
  3. Andrija Brkljačić – predstavnik vanjskih sudionika, član

Zadaće i aktivnosti Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, planiranje, provođenje, praćenje i vrednovanje mjera i aktivnosti u okviru sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu definirane su Dugoročnim planom:

 • Osigurati dokumente koji su potrebni za uređivanje nastavnog i stručnog rada na Veleučilištu (misija, ciljevi, strategija, pravilnici, itd) i njihovu dostupnost javnosti
 • Izraditi i po potrebi revidirati dokumente koji su relevantni za rad Povjerenstva za osiguravanje kvalitete-POK (misija, ciljevi, strategija za osiguranje kvalitete) na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću
 • Osigurati izradu Samoanalize
 • Osigurati izradu Strategije razvoja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću
 • Odrediti indikatore kvalitete i pratiti ih kontinuirano
 • Pratiti kvalitetu izvedbe nastave (izraditi kriterije za praćenje kvalitete nastavnog rada, izraditi obrasce za studentsku procjenu nastavnikova rada, izraditi obrazac za samovrednovanje nastavnog i stručnog rada, i td.
 • Pratiti kvalitetu ocjenjivanja studentskih postignuća (kriterije za ocjenjivanje, postupke u ocjenjivanju, prolaznost i sl.)
 • Pratiti kvalitetu mentorskog sustava (analizirati postojeći mentorski sustav i dati prijedlog za kvalitativna poboljšanja)
 • Pratiti kvalitetu informiranosti studenata prije upisa na Veleučilište i za vrijeme studiranja (analizirati opseg i kvalitetu informacija na internetskim stranicama Veleučilišta i dati prijedloge za poboljšanje)
 • Provesti analizu studijskih programa (izraditi upute za analizu studijskih programa, imenovati radne skupine koje će provesti analizu studijskih programa na svojim odsjecima, pratiti rad radnih skupina)
 • Pratiti kvalitetu općih i posebnih kompetencija ostvarenih studijskim programi (analiza informacija koje pruža poslodavac, u suradnji sa odsjecima izraditi upitnike za poslodavce, itd)
 • Osigurati sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete studijskih programa, pratiti mišljenje (završnih) studenata o korisnosti studijskog programa, pratiti mišljenje studenata o razini njihova opterećenja u studijskom programu
 • Osigurati i pratiti kvalitetu stručnog usavršavanja nastavnika i stručnog te administrativnog i tehničkog osoblja na Veleučilištu putem seminara i radionica
 • Osigurati i pratiti rad službi za potporu i pomoć studentima u procesu studiranja
 • Pratiti kvalitetu suradnje Veleučilišta sa drugim učilištima na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Informirati o radu POK putem izvješća, predstavljanja rezultata provedenih aktivnosti POK, informacija na internetskoj stranici i sl.

 


 

Idi na vrh