Izbornik

Centar za krš - stručno-istraživački centar

U sklopu Veleučilišta od 30. studenog 2010. godine djeluje i stručno-istraživački centar-Centar za krš kao izvannastavni odjel. Centar za krš je djelovao kao zasebna samostalna ustanova od 21. studenog 2005 g. od kada glasi rješenje u upisu Centra za krš u sudski registar, Trgovački sud u Karlovcu, a na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Centra za krš od 22. srpnja 2005. godine. Uredbom o pripajanju Centra za krš Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću Vlade Republike Hrvatske od 24. lipnja 2010. godine te konačno rješenjem trgovačkog suda Centar nastavlja sa svojim radom u sklopu Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću. Uloga stručno-istraživačkog centra – Centra za krš u sklopu Veleučilišta je jačanje stručno-istraživačkih aktivnosti te povezivanje Veleučilišta sa gospodarskim razvojem.

Djelokrug rada Centra za krš – stručno-istraživačkog centra odnosi se na modeliranje i proučavanje scenarija, gospodarskih programa uz prihvaćanje održivog rasta kao osnovice za odlučivanje o razvoju krških područja, izrada istraživačkih i gospodarskih studija, ekspertiza te elaborata, proučavanje ekoloških sustava i urbanih zajednica i njihove zaštite od nečistoće, utjecaja ljudi, industrije, prometa i transporta, vođenje, menadžment, koordiniranje projekata u području istraživanja, dijagnostike i zaštite ekoloških sustava te održivog gospodarskog razvoja, baze znanja i informacija, podučavanje i prijenos znanja, cjeloživotno obrazovanje, savjetovanje i informiranje, organiziranje skupova, stručna suradnja sa međunarodnim i nacionalnim institucijama.

Idi na vrh