Studentski zbor Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

 

Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo o nedopustivosti diskriminacije zbog rase, spola, jezika, vjere, političkoga ili drugog uvjerenja, nacionalnoga ili socijalnoga podrijetla, imovine, rođenja, naobrazbe i društvenoga položaja.

Zadaće Studentskog zbora:

- bira studentske predstavnike u Stručno vijeće te ostala povjerenstva u skladu s općim aktima Veleučilišta,

- donosi plan i program Studentskog zbora,

- bira studentskog pravobranitelja,

- brine o kvaliteti života studenata, a posebice kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,

- predlaže Stručnom vijeću Plan financiranja studentskih aktivnosti,

- potiče i osmišljava izvannastavne aktivnosti studenata,

- donosi opće akte Studentskog zbora, te obavlja i druge poslove od interesa za studente Veleučilišta.

Idi na vrh