Izbornik

Anita Lemić Stagličić, prof., predavač

 Kabinet: 16
 E-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 tel: 053/652-306

 

 

 

 

 


Kolegiji:

Stručni studij

ekonomika poduzetništva

Stručni studij

cestovni promet

Upravni

stručni studij

Poslovni njemački jezik I Njemački jezik I  
Poslovni njemački jezik II Njemački jezik II  
  Njemački jezik III  
  Njemački jezik IV  

Konzultacije

Konzultacije


 
Profesori visoke škole:

dr.sc. Vlatka Ružić, prof.v.š. ured dekana (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 12:00 do 13:00 sati (u Gospiću)

dr.sc. Zlatko Ćesić, prof.v.š. u Otočcu, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

dr.sc. Branislav Šutić, prof.v.š. u Otočcu, email:

 


 

Viši predavači:

Marija Baburić Vranešić, univ.spec.oec., kabinet br. 15 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 11:00 do 13:00

Kristina Devčić, univ.spec.oec., kabinet br. 16 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

četvrtkom od 18:00 do 20:00 sati

Tomislav Lopac, email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    

srijedom od 10:00 do 11:00 u Otočcu

srijedom od 12:30 do 13:30 u Gospiću


 
Predavači:

Slađana Čuljat, predavač, kabinet br. 17 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom od 17:00 do 18:00

mr.sc. Katerina Dulčić, predavač, email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 14:00 do 15:00 u Otočcu

dr.sc. Ivana Tonković Pražić, dipl.oec., predavač, kabinet br. 16 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ne održava konzultacije do povratka sa dopusta

Ivana Arbanas, dipl. oec., predavač, kabinet br. 15 (u Gospiću), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom od 18:00 do 20:00 sati

petkom od 13:00 do 15:00

Anita Lemić Stagličić, predavač, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 13:30 do 14:00 sati (u Gospiću)

četvrtkom od 09:00 do 09:30 sati (u Gospiću)

srijedom od 12:00 do 13:00 sati (u Otočcu)

Mile Vičić, predavač, kabinet br. 14 (u Gospiću), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom 12:00 do 13:30 sati u Gospiću

četvrtkom od 13:00 do 14:00 sati u Otočcu

mr.sc. Josip Burazer-Pavešković, kabinet br. 19 (u Gospiću), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom od 11:30 do 13:00 sati


 
Asistenti i stručni suradnici:

Lucija Petrovčić, asistentica, u Otočcu, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Ponedjeljkom od 12:00 do 15:00 sati

Petkom od 12:00 do 15:00 sati 
Vanjski suradnici:

Mr.sc. Miljenko Bošnjak, email:

prije i poslije predavanja

Mr.sc. Branko Maković, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

u pauzama predavanja i vježbi u dvorani 6

 

 

Obavijesti i nastavni materijali

Stranice kolegija na sustavu LOOMEN

 

Stručni studij

ekonomika poduzetništva

Stručni studij

cestovni promet

Upravni

stručni studij

Poslovni njemački jezik I Njemački jezik I  
Poslovni njemački jezik II Njemački jezik II  
  Njemački jezik III  
  Njemački jezik IV  
     

Znanstveno-stručni rad

  • Lemić, A (2013): “Film as a medium of intercultural education”. 6th International Language Conference on 'The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures', The Faculty of Logistics at the University of Maribor. Celje, 19 and 20 September 2013
  • Lemić, A (2013): “Hrvatski odgojno-obrazovni sustav i perspektiva”. Didaktički putokazi Časopis za nastavnu teoriju i praksu br. 66. (str. 27) Zenica, rujan 2013 Lemić, A., Kolega C.T (2014): “The Role of English Language for Specific Purposes in the 21st Century”. 7th International Language Conference on 'The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures', The Faculty of Economics and Business, University of Maribor. 11 and 12 September 2014.
  • Lemić, A. (2014):“Droht den "kleinen Sprachen" das Aussterben?“ Journal of Elementary Education, Založba, University of Maribor, prosinac 2014. (ISSN 2350-4803 (Online), ISSN 1855-4431 (Print))
  • Lemić Stagličić, A. (2015): “Der Bologna-Prozess für den Aufbau der Fach-und Berufssprache“, Zbornik radova međimurskog Veleučilišta u Čakovcu (poslano veljača 2015.) Lemić Stagličić, A. (2015): “Modern methods/approaches used in teaching LSP” 8th International Language Conference on 'The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures' University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, 18 and 19 September 2015 Objavljeni prijevodi:
  • Lemić, A. (2014): Prijevodi sažetaka, Lička revija- časopis Ogranka Matice hrvatske u Gospiću br.13
  • Lemić Stagličić, A. (2015): Prijevod predgovora s hrvatskog na engleski jezik za slikovnicu “Nikola Tesla – creating the future” ▪ 6th International Language Conference on 'The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures',
  • The Faculty of Logistics at the University of Maribor. Celje, 19 and 20 September 2013 (Film as a medium of intercultural education – izlaganje) ▪ 7th International Language Conference on 'The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures', The Faculty of Economics and Business, University of Maribor. 11 and 12 September 2013 (The Role of English Language for Specific Purposes in the 21st Century – izlaganje) 2013
  • Mediji i globalizacija – engleski jezik kao globalni jezik“ (Veleučilište „Nikola Tesla u Gospiću, 02. prosinca 2013.)
  • Uloga jezika struke u izgradnji globalnog društva (Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu 02. lipnja 2015.)

Životopis

Idi na vrh