Izbornik

dr.sc. Vlatka Ružić, viši predavač

 Kabinet: 14
 E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 tel: 053/652-313

 

 

 

 

 


Kolegiji:


Konzultacije

 

Konzultacije


 
Profesori visoke škole:

dr.sc. Vlatka Ružić, prof.v.š. ured dekana (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 12:00 do 13:00 sati (u Gospiću)

dr.sc. Zlatko Ćesić, prof.v.š. u Otočcu, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

dr.sc. Branislav Šutić, prof.v.š. u Otočcu, email:

 


 

Viši predavači:

Marija Baburić Vranešić, univ.spec.oec., kabinet br. 15 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 11:00 do 13:00

Kristina Devčić, univ.spec.oec., kabinet br. 16 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

četvrtkom od 18:00 do 20:00 sati

Tomislav Lopac, email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    

srijedom od 10:00 do 11:00 u Otočcu

srijedom od 12:30 do 13:30 u Gospiću


 
Predavači:

Slađana Čuljat, predavač, kabinet br. 17 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom od 17:00 do 18:00

mr.sc. Katerina Dulčić, predavač, email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 14:00 do 15:00 u Otočcu

dr.sc. Ivana Tonković Pražić, dipl.oec., predavač, kabinet br. 16 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ne održava konzultacije do povratka sa dopusta

Ivana Arbanas, dipl. oec., predavač, kabinet br. 15 (u Gospiću), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom od 18:00 do 20:00 sati

petkom od 13:00 do 15:00

Anita Lemić Stagličić, predavač, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 13:30 do 14:00 sati (u Gospiću)

četvrtkom od 09:00 do 09:30 sati (u Gospiću)

srijedom od 12:00 do 13:00 sati (u Otočcu)

Mile Vičić, predavač, kabinet br. 14 (u Gospiću), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom 12:00 do 13:30 sati u Gospiću

četvrtkom od 13:00 do 14:00 sati u Otočcu

mr.sc. Josip Burazer-Pavešković, kabinet br. 19 (u Gospiću), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom od 11:30 do 13:00 sati


 
Asistenti i stručni suradnici:

Lucija Petrovčić, asistentica, u Otočcu, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Ponedjeljkom od 12:00 do 15:00 sati

Petkom od 12:00 do 15:00 sati 
Vanjski suradnici:

Mr.sc. Miljenko Bošnjak, email:

prije i poslije predavanja

Mr.sc. Branko Maković, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

u pauzama predavanja i vježbi u dvorani 6

 

 

Obavijesti i nastavni materijali

Stranice kolegija na sustavu LOOMEN

 

Znanstveno-stručni rad

• Ružić, V. (2006): Tankerski promet i turizam u konceptu održivog razvitka,  Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija (magistarski rad)

• Ružić, V.(2006): Ruralni turizam u zaštićenom području, Zbornik radova sa međunarodnog stručnog skupa,Hvar

• Šutić B.,Ružić V.(2009): Utjecaj političkog marketinga i odnosa s javnošću na ishod izbornih kampanja, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik.

• Ružić V.(2010): Fiskalna decentralizacija lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj – komparacija sa fiskalnim sustavom lokalne samouprave u Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, Split.

• Ružić, V.(2011): Marketing zaštićenog područja – case study Nacionalni park Plitvička jezera, Zbornik Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Čakovec.

• Ružić, V.(2011): Sigurnost posjetitelja u NP Plitvička jezera, „SOS112“ - Glasilo Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Zagreb.

• Šutić, B, Ružić, V.(2012): Razvojni potencijal zdravstvenog i sportskog turizma u zaštićenom području na primjeru Nacionalnog parka Plitvička jezera, Zbornik 2. Međunarodne konferencije menadžmenta turizma i sporta, Sv.Martin.

• Ružić, V.(2012):Prednosti i nedostaci američkog modela upravljanja zaštićenim područjem na primjeru Nacionalnog parka Plitvička jezera, Zbornik Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Čakovec

• Ružić, V. (gl.ur.) 2013: Nacionalni park Plitvička jezera, foto monografija JU Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička jezera

• Ružić, V. (2013):Hrvatski parkovi kao potencijalno tržište za poduzetnike iz ruralnih područja:prilike i izazovi , javno izlaganje na Okruglom stolu Žene poduzetnice u ruralnim područjima:potraga za tržištima, UNDP, Veleposlanstvo Kanade i Australije, 09.03.2013. Hotel Plitvice, Plitvička jezera

• Šutić, B., Ružić, V.(2013): Krizni menadžment u zaštićenom području: ekološki rizici ekspanzivnog turističkog razvoja Nacionalnog parka Plitvička jezera , Zbornik radova Konferencije Dani kriznog upravljanja, 28./29.05. 2013., Veleučilište Velika Gorica

• Ružić, V., Šimić, M.(2013): Utjecaj medija na politiku, Zbornik Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu, Čakovec

• Ružić, V.(2013): Brand management of protected areas- case study: Plitvice lakes national park, 23. CROMAR Congress: marketing in a dynamic environment - academic and practical insights, Lovran, 24.- 26.09.2013.

• Ružić, V.(2013): Menadžment zaštićenih područja – potencijali razvoja ruralnog turizma u okviru novog prijedloga zakona o Zaštiti prirode, 1. Interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija sa međunarodnim sudjelovanjem, 17.-18.10.2013., Gospić

• Ružić, V.(2013): Usklađivanje etičnosti medijskog sadržaja sa regulativama europske unije na primjeru praćenja lokalnih izbora 2013. u Ličko-senjskoj županiji, Prva međunarodna znanstveno stručna konferencija Fedor Rocco, 06.12.2013., Visoka poslovna škola Zagreb

• Šutić, B., Ružić, V.(2013) Politika poslovanja i upravljanja javnim ustanovama zaštićenog područja: Javna ustanova “Nacionalni park Plitvička jezera”- primjer učinkovitog održivog poslovanja, 1. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem “izazovi današnjice”, Šibenik, 19.-20.09.2013.

• Ružić, V., Šutić, B.(2013)  Ecological risks of expansive tourist development in protecred areas – case study Plitvice lakes national park, Collegium Antropologicum

• Šutić, B., Ružić, V..(2013) Istraživanje socijalne dimenzije upravljanja razvojem zaštićenih područja na primjeru  JU Nacionalni park Plitvička jezera, časopis Praktični menadžment, VSMTI, Virovitica

• Kulenović, Ž., Ružić, V., Rančić, I.(2014): Aktualno stanje Upravnog studija i mogućnosti razvoja, 4. Međunarodna konferencija- Razvoj javne uprave , Vukovar, 25.i 26. travnja 2014.

• Ružić, V., Perušić, M. (2014): Položaj žena u menadžmentu- novi trendovi u fenomenu staklenog stropa, časopis Praktični menadžment, VSMTI, Virovitica

• Ružić, V.(2014): Sustainable marketing politics in protected areas; how does Plitvice lakes national park deal with (un)sustainable marketing activities? 13th IAPNM Congress, Public, social and nonprofit marketing:value creation and quality of life improvement,june 12-14, Faculty of economics Osijek

Idi na vrh