Izbornik

Ivana Arbanas, dipl.oec., predavač

 Kabinet: 15
 E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 tel: 053/652-304

 

 

 

 

 


Kolegiji:

Stručni studij

ekonomika poduzetništva

Stručni studij

cestovni promet

Upravni

stručni studij

Računovodstvo za poduzetnike Ekonomika cestovnog prometa  
Računovodstvo za poduzetnike I  
Računovodstvo za poduzetnike II    
Međunarodna ekonomija    
Poduzetničko planiranje i analiza    
Logistika za poduzetnike    
Menadžersko računovodstvo    
Semestralna stručna praksa    

Konzultacije

Konzultacije


 
Profesori visoke škole:

dr.sc. Vlatka Ružić, prof.v.š. ured dekana (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 12:00 do 13:00 sati (u Gospiću)

dr.sc. Zlatko Ćesić, prof.v.š. u Otočcu, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

dr.sc. Branislav Šutić, prof.v.š. u Otočcu, email:

 


 

Viši predavači:

Marija Baburić Vranešić, univ.spec.oec., kabinet br. 15 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 11:00 do 13:00

Kristina Devčić, univ.spec.oec., kabinet br. 16 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

četvrtkom od 18:00 do 20:00 sati

Tomislav Lopac, email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    

srijedom od 10:00 do 11:00 u Otočcu

srijedom od 12:30 do 13:30 u Gospiću


 
Predavači:

Slađana Čuljat, predavač, kabinet br. 17 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom od 17:00 do 18:00

mr.sc. Katerina Dulčić, predavač, email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 14:00 do 15:00 u Otočcu

dr.sc. Ivana Tonković Pražić, dipl.oec., predavač, kabinet br. 16 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ne održava konzultacije do povratka sa dopusta

Ivana Arbanas, dipl. oec., predavač, kabinet br. 15 (u Gospiću), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom od 18:00 do 20:00 sati

petkom od 13:00 do 15:00

Anita Lemić Stagličić, predavač, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 13:30 do 14:00 sati (u Gospiću)

četvrtkom od 09:00 do 09:30 sati (u Gospiću)

srijedom od 12:00 do 13:00 sati (u Otočcu)

Mile Vičić, predavač, kabinet br. 14 (u Gospiću), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom 12:00 do 13:30 sati u Gospiću

četvrtkom od 13:00 do 14:00 sati u Otočcu

mr.sc. Josip Burazer-Pavešković, kabinet br. 19 (u Gospiću), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom od 11:30 do 13:00 sati


 
Asistenti i stručni suradnici:

Lucija Petrovčić, asistentica, u Otočcu, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Ponedjeljkom od 12:00 do 15:00 sati

Petkom od 12:00 do 15:00 sati 
Vanjski suradnici:

Mr.sc. Miljenko Bošnjak, email:

prije i poslije predavanja

Mr.sc. Branko Maković, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

u pauzama predavanja i vježbi u dvorani 6

 

 

Obavijesti i nastavni materijali

Stranice kolegija na sustavu LOOMEN

 

Stručni studij

ekonomika poduzetništva

Stručni studij

cestovni promet

Upravni

stručni studij

Računovodstvo za poduzetnike Ekonomika cestovnog prometa  
Poduzetničko planiranje i analiza    
Poslovna organizacija    
Upravljanje kvalitetom    
Logistika za poduzetnike    
Menadžersko računovodstvo    
Semestralna stručna praksa
   

Znanstveno-stručni rad

• Arbanas, I. (2012.): E-Uprava: e-porezne prijave, Zbornik znanstvenih i stručnih radova 35. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa MIPRO 2012, Opatija, 21. – 25. svibnja 2012., savjetovanje Digitalna ekonomija-9. ALADIN, MIPRO Proceedings 2012 (ur. Biljanović, P.), izdavač: Hrvatska udruga za infomacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i miktoelektroniku MIPRO 2012, ISSN 1847-3946, ISBN 978-953-233-069-4, str. 1759–1764, recenzirani stručni rad (sudjelovanje na skupu i izlaganje rada).

• Arbanas, I. (2012.): Financijska analiza - temelj poslovnog planiranja i uspješnog poslovanja, Zbornik radova 13. međunarodne znanstvene i stručne konferencije Računovodstvo i menađžment (RiM), Zagreb, 14. – 16. lipnja 2012., Svezak II. – stručni radovi (ur. Belak, V.), izdavač: „Hrvatski računovođa“, UDK 657.3/657.6/336.2/658.1/658.8, ISBN 978-953-7828-02-8, str. 163–174, stručni rad (sudjelovanje i izlaganje rada na konferenciji).

• Arbanas, I. (2014.): Fiskalizacija u prometu gotovinom, recenzirani rad, prihvaćen za objavu i prezentiran na  4. Međunarodnoj konferenciji Razvoj javne uprave, Vukovar 25. – 26. travnja 2014. Sažetak rada objavljen u Zborniku sažetaka konferencije (ur. Kulenović, Ž., Vajda Halak, Ž.), izdavač: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, ISBN 978-953-7734-08-4, a rad će biti uskoro objavljen u Zborniku radova konferencije (sudjelovanje na konferenciji i izlaganje rada).

• Arbanas, I. (2014.): E-preduvjeti fiskalizacije računa u Hrvatskoj, Zbornik znanstvenih i stručnih radova  37. međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2014, Opatija, 26. – 30. svibnja 2014., savjetovanje Digitalna ekonomija i uprava, lokalna uprava i javni servisi, MIPRO Proceedings 2014, (ur. Biljanović, P.), izdavač: Hrvatska udruga za infomacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i miktoelektroniku MIPRO 2014, ISSN 1847-3946, ISBN, 978-953-233-078-6, str. 1699–1705, recenzirani rad (sudjelovanje na skupu i izlaganje rada).

Ostala stručna usavršavanja na konferencijama, seminarima i radionicama

• 6. Konferencija MSFI – HSFI (Međunarodni standardi financijskog izvještavanja - Hrvatski standardi financijskog izvještavanja) uz primjenu poreznih propisa, Varaždin 17. – 18. studenog 2011. u organizaciji RIF-a (Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika), domaća konferencija-sudionik-slušatelj - potvrda o sudjelovanju.

• Seminar Pripreme za izradu financijskih i poreznih izvješća za 2011., u organizaciji RRIF Konzaltinga d.o.o., Split 22. studenog 2011.

• Seminar RiF-a (Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika), s potvrdom o sudjelovanju. Obrađene teme: Sastavljanje financijskih izvještaja za 2011. godinu; Porezne prijave za 2011. godinu; Konačni obračun PDV-a za 2011. godinu; Obračun plaća u 2012. godini.

• Seminar Udruge računovođa i financijskih djelatnika Gospić u suradnji s Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika (Rif), Gospić, 20. veljače 2012. Obrađene teme: Pripreme i sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti; Financijski izvještaji neprofitnih organizacija; Aktualnosti u primjeni poreznih propisa i obračunu plaća i naknada kod proračunskih korisnika.

• Seminar Udruge računovođa i financijskih djelatnika Gospić u suradnji s Hrvatskom zajednicom Računovođa i financijskih djelatnika (Rif) „Porezne aktualnosti i pripreme za sastavljanje godišnjih izvještaja za 2012.“,  Gospić, 10. prosinca 2012.

• Radionica/seminar „Izazovi malih i srednjih poduzeća“ u organizaciji Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju (HIFE) i Hrvatske gospodarske komore (HGK), Zagreb, 16. ožujka 2013.

Ostalo:

Članica Udruge računovođa i financijskih djelatnika Gospić.

Idi na vrh