Izbornik

Kristina Devčić, univ.spec.oec., viši predavač

 Kabinet: 17
 E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 tel: 053/652-306

 

 

 

 

 


Kolegiji:

Stručni studij

ekonomika poduzetništva

Stručni studij

cestovni promet

Upravni

stručni studij

Gospodarska matematika Matematika  
Statistika za ekonomiste Statistika u prometu  

Konzultacije

Konzultacije


 
Profesori visoke škole:

dr.sc. Vlatka Ružić, prof.v.š. ured dekana (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 12:00 do 13:00 sati (u Gospiću)

dr.sc. Zlatko Ćesić, prof.v.š. u Otočcu, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

dr.sc. Branislav Šutić, prof.v.š. u Otočcu, email:

 


 

Viši predavači:

Marija Baburić Vranešić, univ.spec.oec., kabinet br. 15 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 11:00 do 13:00

Kristina Devčić, univ.spec.oec., kabinet br. 16 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

četvrtkom od 18:00 do 20:00 sati

Tomislav Lopac, email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    

srijedom od 10:00 do 11:00 u Otočcu

srijedom od 12:30 do 13:30 u Gospiću


 
Predavači:

Slađana Čuljat, predavač, kabinet br. 17 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom od 17:00 do 18:00

mr.sc. Katerina Dulčić, predavač, email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 14:00 do 15:00 u Otočcu

dr.sc. Ivana Tonković Pražić, dipl.oec., predavač, kabinet br. 16 (u Gospiću), email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ne održava konzultacije do povratka sa dopusta

Ivana Arbanas, dipl. oec., predavač, kabinet br. 15 (u Gospiću), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom od 18:00 do 20:00 sati

petkom od 13:00 do 15:00

Anita Lemić Stagličić, predavač, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

utorkom od 13:30 do 14:00 sati (u Gospiću)

četvrtkom od 09:00 do 09:30 sati (u Gospiću)

srijedom od 12:00 do 13:00 sati (u Otočcu)

Mile Vičić, predavač, kabinet br. 14 (u Gospiću), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom 12:00 do 13:30 sati u Gospiću

četvrtkom od 13:00 do 14:00 sati u Otočcu

mr.sc. Josip Burazer-Pavešković, kabinet br. 19 (u Gospiću), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ponedjeljkom od 11:30 do 13:00 sati


 
Asistenti i stručni suradnici:

Lucija Petrovčić, asistentica, u Otočcu, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Ponedjeljkom od 12:00 do 15:00 sati

Petkom od 12:00 do 15:00 sati 
Vanjski suradnici:

Mr.sc. Miljenko Bošnjak, email:

prije i poslije predavanja

Mr.sc. Branko Maković, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

u pauzama predavanja i vježbi u dvorani 6

 

 

Obavijesti i nastavni materijali

Stranice kolegija na sustavu LOOMEN

 

Stručni studij

ekonomika poduzetništva

Stručni studij

cestovni promet

Upravni

stručni studij

Gospodarska matematika Matematika  
Statistika za ekonomiste Statistika u prometu  
     

 

Devčić, K., Ivanković, B.: Matematika, zbirka zadataka, Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, Gospić,2015. (preuzmi)

 

Životopis

Znanstveno-stručni rad

• Devčić, K. (2011.) :„Granger Causality: Money and Economic Activity in Republic of Croatia“, CESEEnet PhD Conference in parallel with 9th International Conference: Challenges of Europe: Growth and Competitiveness – Reversing the Trends. (Bol, 26th – 28th May, 2011).

• Devčić, K., Šišak, A., Tonković Pražić, I. (2011.) „The Relationship between Economic Activity and Tourism Demand in Croatia: VEC model“, 30th International Conference on  Organizational Science Development, Portorož, Slovenia.

• Devčić, K. (2009.). „Sustavi – Banahiewitzeva metoda“ – stručni članak – Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku.

• Devčić, K. (2009.). „Teorijske distribucije vjerojatnosti“ - javno predavanje, Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću.

• Štambuk, Lj., Devčić, K. (2010.): „Statistika – priručnik i zbirka zadataka“. Gospić: Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću.

• Tonković Pražić, I., Devčić, K., Župan, Ž .(2012.): „Istraživanje potrošačkog etnocentrizma u Ličko-senjskoj županiji“ , 3 rd International Conference „Vallis Aurea“ Focus on: Regional Development 2012. / Katalinić,Branko(ur.) Požega, Vienna : Polytechnic of Požega i DAAAM International Vienna Austria, 2012. , 1037-1047

• Devčić, K., Tonković Pražić, I., Župan, Ž. (2012.) : „Klaster analiza: primjena u marketinškim istraživanjima“ , Zbornik radova međimurskog Veleučilišta u Čakovcu.

• Perišić, A., Goleš, D., Devčić, K. (2012.):   „Analysis of the use of e-learning system: example of the polytechnic in Šibenik“, 1st Internet &Business Conference, IBC 2012., 27.-28. 06. 2012., Rovinj

• Devčić, K. (2012.): „Procjena funkcije potražnje za novcem u Republici Hrvatskoj“, Oeconomica Jadertina br. 3-znanstveni pregledni rad (ISSN: 1848-1035, UDK:005:33(05), UDK rada: 336.741.237(497.5)

• Tonković Pražić, I., Devčić, K., Brkljačić, D. (2012.): „Vrste uzoraka: Uzorci u marketinškim istraživanjima“, Zbornik Veleučilišta u Šibeniku(1-2), rad sa studentom

• Tonković Pražić, I., Devčić, K., Jergović, I. (2012.): „Analiza zadovoljstva vlastitim životom i njegov utjecaj na stavove u Europskoj uniji: Ličko-senjska županija“, Zbornik radova 2. međunarodne konferencije Razvoj javne uprave, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 11.-12. 05. 2012. (ISBN: 978-7734-03-9)

• Devčić, K., Tonković Pražić, I., Perišić, A. (2012.): „Statistička analiza utjecaja marketinških aktivnosti na broj dolazaka posjetitelja: primjer Nacionalni park“Sjeverni Velebit““, 2. međunarodna konferencija o menadžmentu u turizmu i sportu, 12.-13.04.2012., Toplice Sveti Martin

• Devčić, K., Tonković Pražić, I. (2012.): „Statistical methods and study of consumer behavior: Example of economics of entepreneurship professional study“,  31th International Conference on Organizational Science Development, Portorož, Slovenija, 2012.

• Devčić, K., Tonković Pražić, I. (2012.): „The influence of entrepreneurial zones on urban competitiveness of the town of Valpovo“,  Međunarodni znanstveni simpozij „Gospodarstvo Istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra“, 17.-18.05.2012., Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, ISBN: 978-953-253-106-0

• Tonković-Pražić, I., Devčić,K., Jergović, I.: (2013.): „Istraživanje spremenosti za plaćanjem domaćih proizvoda u ličko-senjskoj županiji“, 1. Interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj ruralnih krajeva“, veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, 17.-18. Listopada 2013., rad je objavljen u Zborniku konferencije (stručni rad)

• Devčić, K., Tonković-Pražić, I. (2013.): „Analiza kriterija za odlučivanje o upisu na Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću“, Ekonomski vjesnik. God XXVI, br.1., (ISSN: 0353-359X, UDK rada: 378.4 (497.5 Gospić):519.237.7).(pregledni članak)

Idi na vrh