Izbornik

Stručni studij Cestovnog prometa

Stjecanje stručnog naziva: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer cestovnog  prometa

Mjesto izvođenja studija: Gospić, Bana Ivana Karlovića 16.

 

Ima za cilj osposobljavanje stručnjaka cestovnog prometa za rad na izvršavanju složenih operativnih poslova planiranja, pripreme, unaprjeđenja i kontrole tehnoloških i uslužnih procesa na području cestovnog prometa.

Studij cestovnog prometa se izvodi u šest semestara i traje tri godine. U šestom semestru se obavlja semestralna stručna praksa i izrađuje završni rad. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 

 

I. godina
semestar   zimski ( I. )  ljetni ( II.)
 Matematika X  
 Fizika X  
 Grafičke komunikacije X  
 Osnove informatike X  
 Poznavanje robe X  
 Strani jezik I* (engleski ili njemački) X  
 Prometno i prostorno planiranje   X
 Suvremeni prometni sustavi   X
 Osnove elektrotehnike i elektronike   X
 Statistika u prometu   X
 Strani jezik II* (engleski ili njemački)   X
 Osnove strojarstva   X
 Promet i ekologija   X
 Tjelesna i zdravstvena kultura X X

* kod upisa stranog jezika student bira između kolegija Engleski jezik i Njemački jezik 

 

 II. godina
semestar   zimski ( III. )  ljetni ( IV.)
 Tehnička mehanika X  
 Prekrcajna sredstva I X  
 Unutarnji transport i skladištenje X  
 Operacijska istraživanja u prometu X  
 Prometni koridori i robni tokovi X  
 Prometna logistika X  
 Strani jezik III* (engleski ili njemački) X  
 Prekrcajna sredstva II   X
 Robno distribucijski centri i terminali   X
 Osnove ekonomije i menadžmenta   X
 Državno i političko uređenje Republike Hrvatske   X
 Prometno pravo   X
 Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa   X
 Strani jezik IV* (engleski ili njemački)   X
 Izborni predmet I**    X 

** Izborni predmet I: Nove tehnologije i informacijska sigurnost u poslovanju, Sigurnost i zaštita informacijsko komunikacijskog sustava (student upisuje jedan izborni kolegij) 

 

 III. godina
semestar   zimski ( V. )  ljetni ( VI.)
 Infrastruktura cestovnog prometa X  
 Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa X  
 Tehnologija i organizacija cestovnog prometa X  
 Sigurnost cestovnog prometa X  
 Prometna tehnika X  
 Informacijski sustavi u cestovnom prometu X  
 Ekonomika cestovnog prometa X  
 Izborni predmet II*** X  
 Završni rad   X
 Stručna praksa - semestralna   X

*** Izborni predmeti II: Algoritmi i programiranje, Sistemska dinamika

 

Izvedbeni plan u akademskoj godini 2018./2019. - pročišćeni tekst

Izvedbeni plan u akademskoj godini 2018./2019.

Akademski kalendar 2018./2019.

Current Academic Year Course Syllabi

Syllabusi kolegija u akademskoj godini 2016./2017.

 

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

 

Stručnjaci sa završenim Stručnim studijem Cestovnog prometa, mogu se zaposliti u poduzećima cestovnog prometa, auto školama, špediterskim  poduzećima, agencijama u prometu, carini, gradskim parkiralištima, gradskim garažama, jedinicama lokalne uprave i samouprave - odjelima za promet.

Idi na vrh