Izbornik

Stručni studij Ekonomika poduzetništva

Stjecanje stručnog naziva: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

Mjesto izvođenja studija: Gospić, Bana Ivana Karlovića 16.

 

Osnovni cilj je izobrazba stručnjaka za djelovanje u poduzetništvu i postizanje znanja i vještina o poslovanju u poduzetništvu. Posebni cilj je vezan za osposobljavanje za obradu poslovnih mogućnosti gospodarskih i drugih subjekata.

Studij ekonomike poduzetništva se izvodi u šest semestara i traje tri godine. U šestom semestru se izvodi stručna praksa i izrađuje završni rad. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 

 

1. godina studija 2. godina studija

3. godina studija

Zimski semestar (I.) Zimski semestar (III.) Zimski semestar (V.)

 Osnove poduzetničke ekonomije I

 Gospodarska matematika I

 Statistika za ekonomiste I

 Informatika I

 Trgovačko i radno pravo

 Poslovne komunikacije

 Poslovni strani jezik I*

 Tjelesna i zdravstvena kultura I

 Računovodstvo za poduzetnike I

 Državno i političko uređenje i politička ekonomija Republike Hrvatske

 Međunarodna ekonomija

 Osnove marketinga I

 Osnove menadžmenta I

 Logistika za poduzetnike

 Poslovni strani jezik III*

 Pravo društava

 Proizvodni i operativni menadžment

 Upravljanje poslovnim financijama

 Poduzetničko planiranje i analiza

 Informacijski sustavi

 Izborni predmet IV*****

 

 

Ljetni semestar (II.) Ljetni semestar (IV.) Ljetni semestar (VI.)

 Osnove poduzetničke ekonomije II

 Gospodarska matematika II

 Statistika za ekonomiste II

 Informatika II

 Ekonomika poduzetništva

 Poslovni strani jezik II*

 Izborni predmet I**

Tjelesna i zdravstvena kultura II

 Računovodstvo za poduzetnike II

 Osnove marketinga II

 Osnove menadžmenta II

 Poslovna organizacija

 Poslovni strani jezik IV*

 Izborni predmet II***

 Izborni predmet III****

 

 Stručna praksa - semestralna

 Završni rad

 

 

 

 

 

 

Student upisuje jedan strani jezik (Poslovni engleski jezik ili Poslovni njemački jezik)

**Izborni predmeti I: Vještine prodavanja i pregovaranja, Istraživanje tržišta (upisuje se jedan izborni predmet)

*** Izborni predmeti II: Elektroničko poslovanje, Osnove turizma (upisuje se jedan izborni predmet)

**** Izborni predmeti III: Menadžment poslovne sigurnosti, Sigurnost u turizmu(upisuje se jedan izborni predmet)

*****Izborni predmeti IV: Upravljanje kvalitetom, Financijsko tržište (upisuje se jedan izborni predmet)

 

Izvedbeni plan u akademskoj godini 2018./2019. - pročišćeni tekst

Izvedbeni plan u akademskoj godini 2018./2019.

Akademski kalendar 2018./2019.

Current Academic Year Course Syllabi

Syllabusi kolegija u akademskoj godini 2016./2017.

 

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Završetkom Stručnog studija Ekonomika poduzetništva stječe se mogućnost zapošljavanja u proizvodnim i uslužnim poduzećima, organizacijama i institucijama na poslovima prodajne, nabavne, financijske i računovodstvene funkcije u malim i srednjim  poduzećima, upravljanja malim i srednjim poduzećima, osnivanja i vođenja malih i srednjih poduzeća.

Idi na vrh