Izbornik

Upravni stručni studij

Upravni studij – stručni studij

Stjecanje stručnog naziva:  stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave

Mjesto izvođenja studija: Otočac, Trg. dr. Franje Tuđmana 5.

 

Osnovni cilj ovog studija je osposobljavanje stručnjaka za obavljanje upravnih i pravnih poslova u državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi, te gospodarskim organizacijama.

Upravni stručni studij se izvodi u šest semestara i traje tri godine. U šestom semestru se obavlja semestralna stručna praksa i izrađuje završni rad. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 

1. godina studija 2. godina studija

3. godina studija

Zimski semestar (I.) Zimski semestar (III.) Zimski semestar (V.)

 Teorija prava i države

 Povijest prava i države

 Državno-političko uređenje i politička ekonomija Republike Hrvatske

 Temelji upravne znanosti

 Pravno pisanje

 Strani jezik I* (Engleski ili Njemački)

 Tjelesna kultura I

 Upravno pravo

 Radno i socijalno pravo

 Službeničko pravo

 Financiranje javne uprave

 Strani jezik III*(Engleski ili Njemački)

 Izborni predmet I***

 

 Lokalna samouprava

 Pravo neprofitnih organizacija

 Pravo društava

 Zemljišnoknjižno pravo

 Financijski menadžment

 Izborni predmet III****

 Seminar III** - Lokalna samouprava

 Seminar III** - Pravo neprofitnih organizacija

 

Ljetni semestar (II.) Ljetni semestar (IV.) Ljetni semestar (VI.)

 Ustavno pravo

 Upravni sustavi

 Uvod u europsko pravo

 Informatika i statistika za javnu    upravu

 Uredsko poslovanje i  korespondencija

 Strani jezik II* (Engleski ili Njemački)

 Tjelesna  kultura II

 Seminar I** - Uvod u europsko pravo

 Seminar I** - Uredsko poslovanje i korespondencija

 Ustrojstvo i djelokrug javnog sektora

 Građansko pravo

 Europsko upravno pravo

 Prekršajno pravo

 Strani jezik IV* (Engleski ili Njemački)

 Izborni predmet II***

 Seminar II** - Građansko pravo

 Seminar II** - Ustrojstvo i djelokrug javnog sektora

 

 

 Semestralna stručna praksa

 Završni rad

 

 

 

 

 

 

* Student upisuje jedan strani jezik (Njemački ili Engleski)

** Student upisuje jedan od ponuđenih seminara

** Izborni predmeti I: Informacijska sigurnost, Pravo na pristup informacijama (upisuje se jedan izborni predmet)

*** Izborni predmeti II: Kriminalistika, Odštetno pravo, Komunikacije i komunikacijske vještine (upisuje se jedan izborni predmet).

****Izborni predmeti III: Nomotehnika, Financijsko upravljanje (upisuje se jedan izborni predmet)

 

Izvedbeni plan u tekućoj akademskoj godini

Izvedbeni plan u akademskoj godini 2017./2018

Akademski kalendar 2016./2017.

Akademski kalendar 2017./2018.

Current Academic Year Course Syllabi

 

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Završetak Stručnog upravnog studija omogućuje zapošljavanje na poslovima upravnih i pravnih poslova u državnoj upravi, te područnoj i lokalnoj samoupravi, kao i samostalnog obavljanja pravnih poslova u gospodarskim organizacijama, te obavljanja i vođenja drugih poslova u gospodarstvu, državnoj upravi, te područnoj i lokalnoj samoupravi.

Idi na vrh