Izbornik

Kvaliteta u znanosti i visokom obrazovanju

Kvaliteta u znanosti i visokom obrazovanju predstavlja višedimenzionalan i dinamičan koncept u kojem se naglasak stavlja na udovoljavanje općeprihvaćenim standardima i očekivanjima društva u cjelini uz težnju ka stalnom unapređenju svih procesa i njihovih ishoda (Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, NN45/09).

Osiguravanje kvalitete uključuje sve procese, aktivnosti i mehanizme kroz koje se priznaje, održava i razvija kvaliteta visokog obrazovanja

Kultura kvaliteta u visokom obrazovanju odnosi se na poticanje usvajanja i unaprjeđenja standarda, kriterija i transparentnosti u radu te dobre povezanosti države i gospodarstva s visokim obrazovanjem i znanosti.

Europska dimenzija kvalitete

Europska dimenzija kvalitete obuhvaća:

  • Bolonjski proces (Bolonjska deklaracija-promicanje europske suradnje u osiguranju kvalitete s ciljem izrade komparativnih kriterija)
  • Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (dokument koji je primjenjiv u svim zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije, a koristi za unapređivanje usvojenih modela osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju)
  • Forum – The European Quality Assurance Forum (razmjena iskustava i dobre prakse u osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA)
  • Registar – The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)

Nacionalna dimenzija kvalitete

Briga o kvaliteti i odgovornost za postojeću razinu kvalitete i njezino stalno unapređenje trajna je obveza svih dionika u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.

Primarna odgovornost za procese osiguravanja kvalitete leži na visokim učilištima i znanstvenim organizacijama.

Procesi osiguravanja kvalitete u RH vezani su i uz: Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, Nacionalno vijeće za znanost, Rektorski zbor, Studentski zbor i Vijeće veleučilišta i visokih škola te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje.

Osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na veleučilištu „Nikola Tesla” u Gospiću

Dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću:

Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću

Dugoročni plan rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću

Plan rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete na godišnjoj razini 

Ustroj i djelovanje sustava

Tijela sustava za osiguravanje kvalitete na Veleučilištu trenutno jesu:

    1. Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Veleučilišta,
    2. Radne skupine za pojedine segmente sustava za osiguravanje kvalitete (Radna skupina za praćenje ishoda učenja, Radna skupina za izmjenu studijskih programa, Radna skupina za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete, i sl.).

Kontakt:

Povjerenica za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Katarina Bubaš Grandić

tel.:053/652-307

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Idi na vrh