Izbornik

Reakreditacijski postupak

Na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću, u akademskoj godini 2011./2012. proveden je postupak reakreditacije te je stručno povjerenstvo imenovano od strane Akreditacijskog savjeta Agencije obavilo posjet visokom učilištu dana 26. i 27. ožujka 2012. godine. Na temelju samoanalize, Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokog učilišta („Narodne novine“, br. 24/10) te „kriterija za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola“ Povjerenstvo je donijelo završno izvješće na temelju kojeg je Akreditacijski savjet na 36. sjednici, održanoj 26. veljače 2013. godine donijelo stručno mišljenje čije je zaključak možete vidjeti na web stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje (poveznica)

Kako je Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću ispunilo tražene uvijete prije isteka pisma očekivanja zatražen je postupak naknadnog praćenja nakon reakreditacijskog postupka.


 

 

Sastanak sa predstavnicima Agencije za znanosti i visoko obrazovanje, kao i predstavnika Povjerenstva za reakreditacijski postupak na temu naknadno praćenje reakreditacijskog postupka održao se je 09. veljače 2015. godine u 12:00 sati, u prostorijama Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.

 

S predstavnicima Agencije za znanost i visoko obrazovanje razgovarali su zaposlenici Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću u slijedećem sastavu:

dr.sc. Aleksandar Skendžić, viši predavač - dekan,

dr.sc. Mehmed Alijagić, prof. v.šk. -  prodekan za financije,

Ivica Baković, dipl. ing., viši predavač - prodekan za razvoj suradnju,

Kristina Devčić, univ. spec. oec., viši predavač - prodekanica za nastavu,

Ivana Arbanas, dipl. oec., predavač,

Jadranka Pejnović, prof., voditeljica Centra za krš-stručno-istraživačkog centra.

 

Veleučilište je pozitivno ocjenjeno u reakreditacijkso postupku te se očekuje i službena, pisana potvrda MZOS-a o provedenom postupku.

Idi na vrh