Izbornik

Upis studenata u I. godinu – upis putem sustava državne mature

Upisi za kandidate koji su ostvarili pravo upisa u 1. godinu putem sustava državne mature na preddiplomske stručne studije Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću provodit će se 21. srpnja 2017. od 09:00 do 12:00 sati

Upute o postupku upisa za kandidate koji su ostvarili pravo upisa putem sustava državne mature


Rang liste za upis studenata u I. godinu – upis putem razredbenog postupka

Upisi za kandidate koji su ostvarili pravo upisa u 1. godinu putem razredbenog postupka na preddiplomske stručne studije Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću provodit će se 03. srpnja 2017. od 09:00 do 12:00 sati

Rang lista za preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Rang lista za preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Rang lista za preddiplomski stručni Upravni studij

Upute o postupku upisa za kandidate koji su ostvarili pravo upisa putem razredbenog postupka


Natječaj za upis putem razredbenog postupka - ak. god. 2017./2018.

Natječaj za upis putem sustava državne mature - ak. god. 2017./2018.


Odluka o imenovanju povjerenstva za upis u I. godinu ak.god. 2017./2018.

Odluka o troškovima studija u ak.god. 2017./2018.


Primjeri uplatnica za stručni studij Ekonomike poduzetništva za ak.god. 2017./2018.

Primjeri uplatnica za stručni studij Cestovnog prometa za ak.god. 2017./2018.

Primjeri uplatnica za stručni Upravni studij za ak.god. 2017./2018.


Na temelju ugovora o poslovnoj suradnji br. E-28/2012, PBZ omogućava dobivanje studentskih kredita za financiranje troškova školarina i studiranja. Više o studentskim kreditima saznajte ovdje


 

Idi na vrh