10. svečana promocija

31.
svibnja 2019. godine održat će se svečana promocija na kojoj će biti promovirani
stručne/stručni prvostupnice/prvostupnici (baccalaurea/baccalaureus) javne
uprave, stručne/stručni prvostupnice/prvostupnici (baccalaurea/baccalaureus) inženjerke/inženjeri
prometa i stručne/stručni prvostupnice/prvostupnici (baccalaurea/baccalaureus) ekonomije
 koji su diplomirali u periodu od

1. travnja 2018. do 1. travnja
2019. godine.