Kategorija: najave arhiva

IV. upisni rok za upis putem razredbenog postupka

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću je na 233. sjednici Stručnog vijeća održanoj 27. rujna 2019. godine, nakon utvrđenja preostalog broja slobodnih mjesta za upis, donijelo Odluku o održavanju IV. roka prijava na Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću u akademskoj godini 2019/2020. – upis putem prijava na natječaj – razredbeni postupak, u trajanju od 07. do 11. listopada 2019. godine.

Upisi na sve preddiplomske stručne studije u IV. roku provoditi će se 18. listopada 2019. godine.

Na IV. upisnom roku mogu se prijaviti:
– kandidati koji su prije 2010. godine završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
– kandidati koji su poslije 2010. godine položili državnu maturu a nisu se upisali putem NISpVU – Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta.

Odgovore na sva dodatna pitanja moguće dobiti na broj tel. 053/771-427 ili 053/652-310. ili email evidencija.studija@velegs-nikolatesla.hr

Continue Reading Share

Dekanski rok ak.god. 2018./2019.

Dekanski rok odobren je iz sljedećih kolegija prema rasporedu:

Poslovni odjel:

Gospodarska matematika I – 11.10. u 12:00
Informacijski sustavi  – 7.10. u 10:00
Informatika I – 7.10. u 10:00
Informatika II – 7.10. u 10:00
Statistika za ekonomiste II – 11.10. u 12:00
Trgovačko i radno pravo – 7.10. u 11:00

Prometni odjel:

Engleski jezik II – 7.10. u 11:00
Fizika – 11.10. u 11:00
Prometno i prostorno planiranje – 7.10. u 11:00
Statistika u prometu – 11.10. u 12:00
Tehnička mehanika – 11.10. u 11:00

Upravni odjel:

Informatika i szju – 10.10. u 13:00
Seminar I – PPiD – 9.10. u 11:00

Prijave na rokove su prema predanim zamolbama za pristup dekanskom roku.

Continue Reading Share

III. upisni rok za upis putem razredbenog postupka

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću je na 232. sjednici Stručnog vijeća održanoj 20. rujna 2019. godine, nakon utvrđenja preostalog broja slobodnih mjesta za upis, donijelo Odluku o održavanju III. roka prijava na Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta „Nikola Tesla u Gospiću u akademskoj godini 2019/2020. – upis putem prijava na natječaj – razredbeni postupak, u trajanju od 23. do 27. rujna 2019. godine.

Upisi na sve preddiplomske stručne studije u III. roku provoditi će se 04. listopada 2019. godine.

Na III. upisnom roku mogu se prijaviti:
– kandidati koji su prije 2010. godine završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
– kandidati koji su poslije 2010. godine položili državnu maturu a nisu se upisali putem NISpVU – Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta.

Odgovore na sva dodatna pitanja moguće dobiti na broj tel. 053/771-427 ili 053/652-310. ili email evidencija.studija@velegs-nikolatesla.hr

Continue Reading Share

Upute o postupku upisa (prijave putem postani-student.hr)

Upute o postupku upisa za kandidate koji su ostvarili pravo upisa putem sustava državne mature prijavljenih preko internetske stranice www.postani-student.hr

Upisi za kandidate koji su ostvarili pravo upisa u 1. godinu na preddiplomske stručne studije Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću provodit će se,

20. rujna 2019. od 9,00 do 11,00 sati u Gospiću. (predavaonica 1)

Više informacija o postupku upisa (poveznica)

Continue Reading Share

Prijave za upis putem razredbenog postupka do 20. rujna

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću je na 231. sjednici Stručnog vijeća održanoj 06. rujna 2019. godine donijelo Odluku o produljenju roka prijava na Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta „Nikola Tesla u Gospiću u akademskoj godini 2019/2020. – upis putem prijava na natječaj – razredbeni postupak, u II. upisnom roku, do 20. rujna 2019. godine.

Upisi na sve preddiplomske stručne studije u II. roku provoditi će se 27. rujna 2019. godine.

Ostale informacije o prijavi možete pronaći u Natječaju za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta „Nikola Tesla u Gospiću u akademskoj godini 2019/2020. – upis putem prijava na natječaj – razredbeni postupak (Klasa: 003-08/19-02/01, Ur.broj: 2125/61-01-19-265) od 12. travnja 2019. godine.

Odgovore na sva dodatna pitanja moguće dobiti na broj tel. 053/771-427 ili 053/652-310. ili email evidencija.studija@velegs-nikolatesla.hr

Continue Reading Share