Cestovni promet

Stručni studij Cestovnog prometa

Stjecanje stručnog naziva: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer cestovnog  prometa

Mjesto izvođenja studija: Gospić, Bana Ivana Karlovića 16.

Ima za cilj osposobljavanje stručnjaka cestovnog prometa za rad na izvršavanju složenih operativnih poslova planiranja, pripreme, unaprjeđenja i kontrole tehnoloških i uslužnih procesa na području cestovnog prometa.

Studij cestovnog prometa se izvodi u šest semestara i traje tri godine. U šestom semestru se obavlja semestralna stručna praksa i izrađuje završni rad. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 1. Opisati i interpretirati osnovne pojmove i pojave iz područja svih vidova prometa.
 2. Riješiti transportni problem u dvije faze koristeći nekoliko različitih metoda.
 3. Analizirati strukturu i funkciju tehnologije i organizacije rada u robno-distribucijskom centru i terminalu te u svakom prometnom poduzeću.
 4. Izračunati proračune kapaciteta i iskoristivosti skladišta u sustavima unutarnjeg transporta i skladištenja.
 5. Sudjelovati u procesima planiranja glede prostora i prometa kao i u procesu implementacije predmetnih planskih dokumenata.
 6. Pravilno interpretirati dinamiku vožnje cestovnih vozila primjenjujući zakonitosti tehničke mehanike.
 7. Izračunati energetsku bilancu vozila za zadane parametre vožnje.
 8. Definirati optimalne modele eksploatacije i održavanja cestovnih vozila.
 9. Izraditi i stručno analizirati novi tehnološko-organizacijski projekt u poduzeću za cestovni promet, te poticajne mjere za njegovu uspješnu aplikaciju.
 10. Projektirati i numerički elaborirati očekivane koeficijente učinkovitosti, ekonomičnosti te stope profita na uloženi kapital u tehnološki projekt.
 11. Izraditi kalkulaciju troškova prijevoznika i odrediti baze za određivanje cijene prometnih usluga i praktično primjenjivati tarife u prometu.
 12. Definirati pregled koraka u realizaciji i eksploataciji ceste, odnosno u procesu projektiranja, građenja i održavanja, odnosno upravljanja prometom.
 13. Opisati pravno uređenje i objasniti ključne koncepte prometa na stranom jeziku.
 14. Opisati i interpretirati metodologiju izrade prostorno-prometnih studija za objekte prometne infrastrukture.
 15. Osmisliti i izraditi prometna rješenja koja omogućuju unapređenje stanja cestovno prometne sigurnosti.