Dekanski rok ak.god. 2018./2019.

Dekanski rok odobren je iz sljedećih kolegija prema rasporedu:

Poslovni odjel:

Gospodarska matematika I – 11.10. u 12:00
Informacijski sustavi  – 7.10. u 10:00
Informatika I – 7.10. u 10:00
Informatika II – 7.10. u 10:00
Statistika za ekonomiste II – 11.10. u 12:00
Trgovačko i radno pravo – 7.10. u 11:00

Prometni odjel:

Engleski jezik II – 7.10. u 11:00
Fizika – 11.10. u 11:00
Prometno i prostorno planiranje – 7.10. u 11:00
Statistika u prometu – 11.10. u 12:00
Tehnička mehanika – 11.10. u 11:00

Upravni odjel:

Informatika i szju – 10.10. u 13:00
Seminar I – PPiD – 9.10. u 11:00

Prijave na rokove su prema predanim zamolbama za pristup dekanskom roku.