Ekonomika poduzetništva

Stručni studij Ekonomika poduzetništva

Stjecanje stručnog naziva: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

Mjesto izvođenja studija: Gospić, Bana Ivana Karlovića 16.

Osnovni cilj je izobrazba stručnjaka za djelovanje u poduzetništvu i postizanje znanja i vještina o poslovanju u poduzetništvu. Posebni cilj je vezan za osposobljavanje za obradu poslovnih mogućnosti gospodarskih i drugih subjekata.

Studij ekonomike poduzetništva se izvodi u šest semestara i traje tri godine. U šestom semestru se izvodi stručna praksa i izrađuje završni rad. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 1. Razlikovati različite oblike vrijednosti koje se potencijalno mogu generirati kroz poduzetništvo.
 2. Prepoznati ciljana tržišta i s njima povezane vrijednosne mehanizme.
 3. Integrirati poduzetnička znanja, vještine i stavove u poduzetničku ideju, osnivanje i upravljanje poslovnim subjektom.
 4. Usporediti prednosti i nedostatke složenih metoda i instrumenata financijskog i računovodstvenog upravljanja u poslovnom subjektu.
 5. Razviti plan upravljanja projektnim ciklusom.
 6. Koristiti digitalne marketinške alate, znanja i tehnike u procesu razvoja i upravljanja poslovnim subjektom.
 7. Vrednovati različite inačice rješenja nekog problema u procesu poslovnog odlučivanja.
 8. Uskladiti pravnu praksu gospodarskog poslovanja s relevantnim aspektima trgovačkog prava.
 9. Interpretirati ključne ekonomske i financijske pokazatelje sigurnosti i uspješnosti poslovanja.
 10. Izraditi plan integracije informacijsko komunikacijske tehnologije u poslovne procese poslovnog subjekta.
 11. Objasniti ključne koncepte ekonomike, poduzetništva i upravljanja na stranom jeziku.
 12. Primijeniti tehnike i metode poslovnog planiranja za poboljšanje poslovnih procesa u poslovnom subjektu.
 13. Ocijeniti poslovne rizike koji mogu negativno utjecati na poslovanje poslovnog subjekta.
 14. Koristiti prikladne kanale poslovne komunikacije s ključnim dionicima.
 15. Prezentirati poduzetničku ideju.

Stručni studij Ekonomika poduzetništva

Upute za prijavu

Upute za rad sa studomatom

Satnica stručnog studija Ekonomika poduzetništva

1. godina

Raspored predavanja u zimskom semestru

2. godina

Raspored predavanja u zimskom semestru

3. godina

Raspored predavanja u zimskom semestru

Upute i obrasci za semestralnu stručnu praksu

Studenti treće (3.) godine stručnog studija Ekonomika poduzetništva imaju obvezu u VI. semestru obaviti Semestralnu stručnu praksu, u trajanju od 2 mjeseca. Studenti su dužni praksu obaviti u razdoblju od 2. ožujka 2020. do 1. lipnja 2020., npr. od 4. ožujka do 4. svibnja 2020… ili od 18. ožujka 2020. do 18. svibnja 2020.)

Semestralnu stručnu praksu obavljaju redoviti i izvanredni studenti, tj. i zaposleni studenti, koji nemaju pravo na oslobođenje od obavljanja stručne prakse sukladno Pravilniku o studiranju Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću, tj. studenti koji nisu podnijeli zamolbu za oslobođenje od obavljanja stručne prakse.

Voditeljica stručne prakse u ak.god. 2019./2020. je Valentina Vinašalek Stipić, v.pred., email: vvs@velegs-nikolatesla.hr

Detaljne upute preuzmite na poveznici: Upute za ak.god. 2019./2020.

Obrasci za ak.god. 2019./2020.