Ekonomika poduzetništva

Stručni studij Ekonomika poduzetništva

Stjecanje stručnog naziva: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

Mjesto izvođenja studija: Gospić, Bana Ivana Karlovića 16.

Osnovni cilj je izobrazba stručnjaka za djelovanje u poduzetništvu i postizanje znanja i vještina o poslovanju u poduzetništvu. Posebni cilj je vezan za osposobljavanje za obradu poslovnih mogućnosti gospodarskih i drugih subjekata.

Studij ekonomike poduzetništva se izvodi u šest semestara i traje tri godine. U šestom semestru se izvodi stručna praksa i izrađuje završni rad. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 1. Razlikovati različite oblike vrijednosti koje se potencijalno mogu generirati kroz poduzetništvo.
 2. Prepoznati ciljana tržišta i s njima povezane vrijednosne mehanizme.
 3. Integrirati poduzetnička znanja, vještine i stavove u poduzetničku ideju, osnivanje i upravljanje poslovnim subjektom.
 4. Usporediti prednosti i nedostatke složenih metoda i instrumenata financijskog i računovodstvenog upravljanja u poslovnom subjektu.
 5. Razviti plan upravljanja projektnim ciklusom.
 6. Koristiti digitalne marketinške alate, znanja i tehnike u procesu razvoja i upravljanja poslovnim subjektom.
 7. Vrednovati različite inačice rješenja nekog problema u procesu poslovnog odlučivanja.
 8. Uskladiti pravnu praksu gospodarskog poslovanja s relevantnim aspektima trgovačkog prava.
 9. Interpretirati ključne ekonomske i financijske pokazatelje sigurnosti i uspješnosti poslovanja.
 10. Izraditi plan integracije informacijsko komunikacijske tehnologije u poslovne procese poslovnog subjekta.
 11. Objasniti ključne koncepte ekonomike, poduzetništva i upravljanja na stranom jeziku.
 12. Primijeniti tehnike i metode poslovnog planiranja za poboljšanje poslovnih procesa u poslovnom subjektu.
 13. Ocijeniti poslovne rizike koji mogu negativno utjecati na poslovanje poslovnog subjekta.
 14. Koristiti prikladne kanale poslovne komunikacije s ključnim dionicima.
 15. Prezentirati poduzetničku ideju.

Stručni studij Ekonomika poduzetništva

Upute za prijavu

Upute za rad sa studomatom

Satnica stručnog studija Ekonomika poduzetništva

1. godina

Raspored predavanja u ljetnom semestru

2. godina

Raspored predavanja u ljetnom semestru

Upute i obrasci za semestralnu stručnu praksu

Svi studenti III. godine dužni su do 4. ožujka 2019. dostaviti, u vrijeme konzultacija Ivane Arbanas, dipl. oec. (kabinet 15), Prijavu semestralne stručne prakse (1. obrazac u obrascima za obavljanje Semestralne prakse) i Potvrdu iz poduzeća u kojem će obavljati praksu (vidite Upute). Obavezno staviti pečat poduzeća u kojem će se praksa obavljati i na Prijavu. Sve potrebne upute i obrasce za obavljanje Semestralne stručne prakse možete preuzeti s mrežnih stranica Veleučilišta ili Loomen-a.

Studenti koji nisu podnijeli zamolbu, a ispunjavaju uvjete za oslobođenje od obavljanja Semestralne stručne prakse sukladno Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću (uglavnom zaposleni studenti i studenti koji su radili na odgovarajućim poslovima) trebaju sukladno navedenom Pravilniku (preuzmi pravilnik) do 4. ožujka 2019. dostaviti Zamolbu za oslobođenje od obavljanja Semestralne stručne prakse (obrazac Zamolba pod Dokumenti) i potvrdu pravne osobe (najčešće poslodavca) s detaljnim opisom poslova koje su radili ili rade (vidite Pravilnik). Za sve pojedinosti ili nejasnoće javiti se Ivani Arbanas, dipl. oec. (voditelj prakse).

Upute za ak.god. 2018./2019.

Obrasci za ak.god. 2018./2019.