Gostujuće predavanje: “Gerilski marketing – primjeri iz prakse”

U utorak 19. siječnja 2020. godine na kolegiju Osnove menadžmenta I održat će se gostujuće predavanje predavača Šime Vučetića na temu “Gerilski marketing – primjeri iz prakse”

Šime Vučetić, diplomirao je turizam – turistički komunikolog na UNIZD, magistrirao marketing na EFRI, uskoro će braniti doktorat iz strateškog menadžmenta isto na EFRI. Radio razne poslove u turizmu, bavi se i marketingom društvenih mreža, organizacijom, vođenjem i promocijom znanstvenih konferencija, bio gost predavač na raznim sveučilištima i fakultetima na temu marketinga, menadžmenta i kriznog komuniciranja te objavljuje znanstveno-stručne radove.

Predavanje će se održati na patformi Google Meet s početkom u 11:00 sati. Svi zainteresirani studenti koji se žele uključiti na predavanje neka se jave mailom na vruzic@velegs-nikolatesla.hr