Održana radionica na temu općih akata pravnih osoba javnog sektora

Na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću održana je edukacija ( teorijski dio i radionica ) zaposlenika Veleučilišta na temu “Opći akti pravnih osoba javnog sektora”. Edukaciju je održao Želimir Gržančić, dipl.iur. sa Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.