“Online nastava” – Održavanje nastave u izvanrednim uvjetima

Uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju, nastava na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću održavati će se prvenstveno na daljinu uz iznimku  studentskih vježbi kod kolegija gdje bi nastava na daljinu u velikoj mjeri narušila ishode obrazovanja, uzimajući obzir značajke tih specifičnih nastavnih procesa.

Nastava za sve kolegije, osim ovdje navedenih iznimki, održavati će se putem Google Meet-a prema dosad važećem rasporedu sati. Studenti su dužni redovito pratiti Loomen obavijesti kolegija koje slušaju u zimskom semestru kao i svoje mail adrese na domeni velegs-nikolatesla.hr jer će tim kanalima biti obaviješteni o održavanju nastave.

Nastava će se održavati u prostorijama Veleučilišta iz sljedećih kolegija:

Iznimke Poslovni odjel:

  1. Gospodarska matematika I – vježbe (po dogovoru s nastavnikom)
  2. Statistika za ekonomiste I – vježbe (po dogovoru s nastavnikom)

Iznimke Prometni odjel:

  1. Fizika – vježbe kod prof Đuranovića (utorkom)
  2. Fizika – predavanja kod prof. Makovića
  3. Grafičke komunikacije – vježbe
  4. Matematika – vježbe
  5. Operacijska istraživanja u prometu
  6. Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa – predavanja
  7. Tehnička mehanika – vježbe
  8. Tehnička mehanika – predavanja kod prof. Makovića

Kod održavanja ovakvih specifičnih oblika nastave koji se nužno moraju provoditi u učionicama (laboratorijima i dr.) te se nikako ne mogu u zadovoljavajućoj mjeri zamijeniti nastavnom na daljinu, primjenjuju se protuepidemijske mjere navedene u ovim uputama od 31. kolovoza 2020. uz obavezu nošenja maski i distancu od najmanje 2 metra između svih prisutnih osoba. Tijekom visokoškolske nastave u pojedinim specifičnim okružjima, primjerice u zdravstvenim ustanovama, ustanovama u socijalnoj skrbi ili sl., primjenjuju se protokoli tih ustanova.

O svakoj naknadnoj promjeni o korekcijama u načinu izvođenja nastave biti ćete pravovremeno obaviješteni.