Pozvano predavanje: “Ugovor o radu – prava i obveze ugovornih strana”

U četvrtak, 30. svibnja 2019. godine na Upravnom studiju Veleučilišta “Nikola Tesla” Josipa Baričević Butorac, magistra prava (mag.iur.) održat će pozvano predavanje na temu “Ugovor o radu – prava i obveze ugovornih strana”