Rektorica Sveučilišta u Zadru posjetila Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću

Danas je Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću posjetila rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican. Sveučilište u Zadru najstarije je hrvatsko sveučilište koje ima 27 sastavnica i koje se uspješno razvija.

Dekanica Veleučilišta “Nikola Tesla” dr.sc. Vlatka Ružić upoznala je rektoricu sa postojećim programima, projektima i aktivnostima Veleučilišta a prvi dekan dr.sc.Branislav Šutić sa razvojnim planovima.

Na današnjem sastanku iskazan je obostran interes o suradnji na različitim institucionalnim i znanstveno-stručnim projektima.