Stručnjakinja iz Kamping udruge Hrvatske studentima održala predavanje na temu kampinga

Kamping udruženje Hrvatske, kao najjača nacionalna kamping udruga, uz potporu Ministarstva turizma, danas je održala gostujuće predavanje na temu kampinga namijenjenog studentima visokoškolskih ustanova za obrazovanje kadrova u turizmu. Teme predavanja koje su studenti slušali su bile: Osnove kamping usluge, Menadžment kamping usluga, Trendovi u kampingu s posebnim naglaskom na očuvanje okoliša i održivi razvoj, Marketing kamping usluga te Hrvatska i kamping proizvod. Studentima je teme predstavila dr. sc. Josipa Cvelić-Bonifačić, predsjednica Odbora za stručno-edukativnu djelatnost pri KUH-u, ujedno i prva doktorica znanosti na temu kampinga u Hrvatskoj.