Studentska anketa

Mole se studenti da ispune anketu o zadovoljstvu kolegijima i nastavnicima putem ISVU sustava, jer vaše mišljenje nam je bitno!!!

Anketa je anonimna i dostupna je od 02. lipnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine.

Marija Baburić Vranešić, v.pred. – prodekanica za nastavu