Arhive: Team Members

dr.sc. Ivana Tonković Pražić

mail: itonkovic-prazic@velegs-nikolatesla.hr
kabinet:  U Gospiću
telefon: –

Kolegiji na poslovnom odjelu:

Kolegiji na prometnom odjelu:

Kolegiji na Upravnom odjelu:

Objavljeni radovi:

 1. lipanj 2017. 6. međunarodni znanstveni simpozij “Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj”, Ekonomski fakultet Osijek: “Foreign Tourist Demand in Eastern Croatia”, (u koautorstvu s Devčić, K., Beljo, I.)
 2. 16.-18.03.2016. 35tt International Conference on Organizational Science Development, Portorož, Slovenija: „Marketing Possibilities of Higher Education Institutions: Example of University of Applied Sciences “Nikola Tesla” in Gospić”
 3. 22.-24.05.2014. 3. međunarodni simpozij „Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj“, Ekonomski fakultet Osijek: „Analysis of consumers’ local purchasing in Osijek-Baranya County“ (u koautorstvu s Devčić, K., Jergović, I.)
 4. 17.-18.10.2013. 1. interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj ruralnih krajeva“, Veleučilište „Nikola Tesla“, Gospić: „Istraživanje spremnosti za plaćanje domaćih proizvoda u Ličko-senjskoj županiji“ (u koautorstvu s Devčić, K., Jergović, I.)
 5. srpanj, 2013. Ekonomski vjesnik, God. 26, No. 1/2013: „Analiza kriterija za odlučivanje o upisu na Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću“ (u koautorstvu s Devčić, K.)
 6. 2012. Zbornik Veleučilišta u Šibeniku, God. 6, No. 1-2/2012.: „Vrste uzoraka: Uzorci u marketinškim istraživanjima“ (u koautorstvu s Devčić, K. i studentom Brkljačić, D.)
 7. 05.10.2012. 3rd International Conference „Vallis Aurea“, Požega: „Istraživanje potrošačkog etnocentrizma u Ličko-senjskoj županiji“ (u koautorstvu s Devčić, K. i studentom Župan, Ž.)
 8. lipanj 2012. Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, God. 3, No. 1: „Klaster analiza: primjena u marketinškim istraživanjima“ (u koautorstvu s Devčić, K. i studentom Župan, Ž.)
 9. 17.-18.05.2012. 1. međunarodni znanstveni simpozij „Gospodarstvo istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra“, Ekonomski fakultet Osijek: „The Influence of Entrepreneurial Zones on Urban Competitiveness of the Town of Valpovo” (u koautorstvu s Devčić, K.),
 10. 11.-12.05.2012. 2. međunarodna konferencija Razvoj javne uprave, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru: „Analiza zadovoljstva vlastitim životom i njegov utjecaj na stavove o Europskoj uniji: Ličko-senjska županija“ (u koautorstvu s Devčić, K., Jergović, I.),
 11. 12.-13.04.2012. 2. međunarodna konferencija o menadžmentu u turizmu i sportu, Toplice Sveti Martin: „Statistička analiza utjecaja marketinških aktivnosti na broj dolazaka posjetitelja: primjer Nacionalni park Sjeverni Velebit“ (u koautorstvu s Devčić, K., Perišić, A.),
 12. 21.-23.03.2012. 31st International Conference on Organizational Science Development, Portorož, Slovenija: „Statistical Methods and Study of Consumer Behavior: Example of Economics of Entrepreneurship Professional Study“ (u koautorstvu s Devčić, K.)
 13. 21.-23.03.2012. 31st International Conference on Organizational Science Development, Portorož, Slovenija: “Personal Values’ Influence on the Environmentally Friendly Behaviour of Consumers” (u koautorstvu s Lončarić, D., Dlačić, J.),
 14. 2011. Zbornik Veleučilišta u Šibeniku, God. 5, No. 3-4/2011.: „Faktorska analiza – primjena u marketingu“ (u koautorstvu s Devčić, K.),
 15. prosinac 2011. Tržište, Vol. 23, No. 2.: „Grbac, B.: Izazovi međunarodnog tržišta“,
 16. 23.-25.03.2011. 30th International Conference on Organizational Science Development, Portorož, Slovenija: „The Relationship between Economic Activity and Tourism Demand in Croatia: VEC model“ (u koautorstvu s Devčić, K., Šišak, A.),
 17. 24.-26.03.2010. 29th International Conference on Organizational Science Development, Portorož, Slovenija: „Marketing Management in the System of Croatian Polytechnics“ (u koautorstvu s Lončarić, D.),
 18. srpanj 2009. Tržište, Vol. 21, No. 1: „Grbac, B.: Načela marketinga“,
 19. 21.-23.05.2009. The Eighth International Conference: „Challenges of Europe: Financial Crisis and Climate Change“, Bol: „The impact of personality traits on Environmentalism: Evidence from Croatia“ (u koautorstvu s Lončarić, D., Dlačić, J.),
 20. 19.09.2008. 1st International Conference „Vallis Aurea“, Požega: „GIS u funkciji održivog ruralnog razvoja Općine Bogdanovci“ (u koautorstvu s Mašek, A., Križanović, K.),
 21. 19.09.2008. 1st International Conference „Vallis Aurea“, Požega: „Fraktali u programu ukupnog razvoja regije: case study Vinske ceste istočne Hrvatske“ (u koautorstvu s Mašek, A., Križanović, K.).
Continue Reading Share