dr.sc. Kristina Devčić

dr.sc. Kristina Devčić

viši predavač

dr.sc.

mail: kdevcic@velegs-nikolatesla.hr