Marija Baburić Vranešić

Marija Baburić Vranešić

Prodekanica za nastavu

viši predavač

mail: mbaburic@velegs-nikolatesla.hr
kabinet: 15 u Gospiću
telefon: 053/652-304

Kolegiji na poslovnom odjelu:

Poslovne komunikacije

Poslovna organizacija

Osnove marketinga I

Osnove marketinga II

Osnove turizma

Kolegiji na prometnom odjelu:

Kolegiji na Upravnom odjelu:

Popis objavljenih radova:

  • Baburić, M.: „ Using Excel Spreadsheet for Inventory Analysis“ , Zbornik radova Mipro (2011.), Međunarodni kongres informacijskih i komunikacijskih znanosti,Opatija, 2011.
   Pupavac, D. Baburić, M. (2011): „Modern approach to the marketing concept of Nikola Tesla memorial Center business-Smiljan”, Zbornik radova CROMAR-22. Međunarodni marketinški kongres, Pula.
  • Pupavac, D. Baburić, M.(2012.) „Analyzing modern marketing concept of Nikola Tesla memorial Center business-Smiljan”,e-book Marketing challenges in new economy, Sveučilište Jurja Dobrila , Pula.
  • Pupavac, D., Baburić, M., Pejnović, J. , Župan, Ž (2012.).: „The quality of students life in Gospić“; 3 rd International Conference „Vallis Aurea“ Focus on: Regional Development 2012. / Katalinić, Branko (ur.)Požega, Vienna : Polytechnic of Požega i DAAAM International Vienna Austria.
  • Župan, Ž., Pejnović. J., Baburić, M. (2013.); „Održivi turizam u zaštićenom području na primjeru parka prirode “Velebit““ , 1. znanstveno-stručna konferencija sa međunarodnim sudjelovanjem “Održivi razvoj ruralnih krajeva” na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospić.
  • Pupavac, D., Baburić, M. Obradović. S.(2014.): „Location decisions of retail organizations“; Međunarodna konferencija Ekonomski fakultet u Osijeku.
  • Baburić, M. (2014.) Marketing of rural areas in the case of events Autumn in Lika ; PAR Međunarodna leadership konferencija PILC.
  • Baburić, M. Pejnović, J.; (2014.)” Suvremena koncepcija marketinga kroz marketinški pristup Nacionalnog parka Plitvička jezera; 4. Međunarodna konferencija „ Razvoj javne uprave „ Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
  • Pupavac,D., Baburić, M. Baković, I. (2014.): „ Logistic distribution centres-bussines succes factor of trading companies; 14. Međunarodna znanstvena konferencija „ Bussines logistic in modern, management“, Ekonomski fakultet u Osijeku.,izvorni znanstveni rad
  • Baburić,M. (2014.): „Turistički razvoj Ličko-senjske županije“, 2. Interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „ Održivi razvoj ruralnih krajeva „ Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću.
  • Baburic Vranesic. M., Kovačina.D.(2017.) “Kulturni turizam –Stari grad Dubovac,3. Interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „ Održivi razvoj ruralnih krajeva „ Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću

 

Ostale kompetencije nastavnika:

  • Tesla za društveno korisno učenje (2014.-2020) : LAG Lika , Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, HGSS stanica Gospić, Nositelj: Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
  • Mentor-nastavnik na projektu Poduzetnički inkubator Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora (2013-2021), nositelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Obrazovna grupa Zrinski , partner Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
  • Članica organizacijskog odbora za znanstveno-stručnu konferenciju sa međunarodnim sudjelovanjem “Održivi razvoj ruralnih krajeva” na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću 2013, 2014.i 2016.godine.
  • Recenzent 11 stručnih radova objavljenih u zborniku znanstveno-stručne konferencije sa međunarodnim sudjelovanjem “Održivi razvoj ruralnih krajeva” na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću.
  • Članica odbora za Prosvjetu, kulturu , znanost i sport Ličko –senjske županije (2012-2016.)
  • Članica hrvatske udruge za marketing – CROMAR.
  • Engleski i talijanski jezik u govoru i pismu
  • Ispred savjeta mladih grada Gospića i u suradnji s Veleučilištem „Nikola Tesla“ u Gospiću provela istraživanje o standardu i kvaliteti studentskog života u gradu Gospiću.
  • Ispred savjeta mladih grada Gospića i u suradnji s Veleučilištem „Nikola Tesla“ u Gospiću organizirala i vodila tribinu, Poduzetništvo i mladi na matičnom Veleučilištu.
  • Imenovana za počasnog turističkog vodiča od strane Ministarstva turizma.
  • Predsjednica Savjeta mladih grada Gospića od 2009 – 2013. godine

 

Sudjelovala u izradi i vođenju stručnih istraživanja i tribina:

  • Voditeljica Studentske ankete na Veleučilištu Nikola Tesla“ u Gospiću s ciljem osiguranja sustavne kvalitete nastave na Veleučilištu
  • Ispred savjeta mladih grada Gospića u u suradnji s Veleučilištem „Nikola Tesla“ u Gospiću provela istraživanje o standardu i kvaliteti studentskog života u gradu Gospiću.
  • Ispred savjeta mladih grada Gospića u suradnji s Veleučilištem „Nikola Tesla“ u Gospiću organizirala i vodila tribinu, Poduzetništvo i mladi na matičnom Veleučilištu.