mr.sc.Katerina Dulčić

mr.sc.Katerina Dulčić

predavač

mr.sc. Pravnih znanosti

mail: katerina.dulcic@velegs-nikolatesla.hr
kabinet:  U Otočcu
telefon: –

Kolegiji na poslovnom odjelu:

 

Kolegiji na prometnom odjelu:

 

 

Kolegiji na Upravnom odjelu:

Sudjelovanje na seminarima, tečajevima, savjetovanjima:

1.-15. Rujna 1997. godine pohađala Third Summer School on “Post Communist Transition and European Integration Processes” u organizaciji Fakulteta političkih nauka u Forlì-u Sveučilišta u Bologni te izradila završni seminar ocijenjen s A+.

6.-19. rujna 1998. boravila u  Macerati na studijskom istraživanju radi drugog izganja Hrvatsko – talijanskog rječnika kaznenog prava.

15. lipnja 1999. godine izlagala na prezentaciji projekta Društva za psihološku pomoć i Instituta Otvoreno društvo Hrvatska “Condominium – naselje za starije osobe” pravne probleme projekta, koji su publicirani u prigodnoj brošuri.

23.-25. lipnja 1999. godine sudjelovala na savjetovanju “Društvo i tehnologija ’99” s radom Informatičko društvo i Europska unija (koautorstvo s dr. sc. Nada Bodiroga – Vukobrat).

Prisustvovala Trećem godišnjem kolokviju o radu pravnih klinika koji se održao u Sofiji i Varni od 25. lipnja do 1. srpnja 2000. godine u organizaciji COLPI-a i PILI-a.

Pohađala tečaj Analiza Europske Unije u Mošćeničkoj Dragi u organizaciji Ministarstva europskih integracija od 18.-22. rujna 2000., te sam položila završni ispit.

Sudjelovala na Susretu o edukaciji na pravnim klinikama u organizaciji COLPI / PILI za zemlje bivše Jugoslavije, koje se održalo u Skopju i Ohridu od 16.-19. studenog 2000. godine.

27. i 28. lipnja 2001. godine pohađala Workshop on NGO Legal Clinics u organizaciji The Public Law Initiative in Trasitional Societies, u Budimpešti.

U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci sudjelovala na savjetovanjima:

Vlasništvo – pretvorba – denacionalizacija u Poreču 16. i 17. travnja 1998. godine uz kratak prikaz “Otkup prava vlasništva na zemljištu prema Zakonu o kupnji stanova na kojima postoji stanarsko pravo“.

Vlasništvo – zaštita vjerovnika – trgovačka društva u Poreču 30. rujna i 1. listopada 1999. godine.

Vlasništvo – obveze – postupak u Poreču 4. i 5. svibnja 2000. godine.

Uredila pregled sudske prakse za Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci vol. 19/2. i 20/2. i grafički uređivala pravne propise koji su objavljivani u Zbornicima uz gore navedena Savjetovanja.

Vlasništvo – obveze – postupak u Poreču, 29.-31. ožujka 2007., izlaganje: Oblici štete od računalnih virusa i odgovornost za štetu.

Vlasništvo – obveze – postupak u Poreču, travanj 2008. godine, izlaganje Zaštita osobnih podataka pacijenata u europskom i hrvatskom pravu, s prof. dr. sc. N. Bodiroga – Vukobrat

Sudjelovanje na Carnet User’s Conference:

CUC 2004″New Frontiers”. 27. – 29. rujna 2004. Zagreb, izlaganje: Lawyer’s Perspective on Digital Signatures in Europe;

CUC 2005., Meeting User’s Needs, Dubrovnik, 21.-23. studenog 2005. izlaganje: Web publishing and privacy data protection.

ENTRENOVA 2015., Kotor 10.-11. rujna 2015, izlaganje New Technology User Liability for Data Loss and Damages

Druga međunarodna znanstveno-stručna konferencija iz marketinga i komunikacija ‘’Fedor Rocco’’, 2nd International Scientific and Professional Conference ”Fedor Rocco” marketing and communications, Zagreb, 18. ožujka 2016., izlaganje: Katerina Dulčić, Aleksandar Skendžić: Ugovaranje programskih rješenja otvorenog koda

International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2017; Budapest, Hungary, Vitta Superior Hotel; October 26, 2017, izlaganje: Internet Offers of DNA Tests

 3rd International Scientific Conference on Economics and Management – EMAN 2019, Ljubljana, Slovenia, Hotel M, March 28, 2019; izlaganje: Succession of Digital Accounts