Valentina Vinšalek Stipić

Valentina Vinšalek Stipić

viši predavač

mail: vvs@velegs-nikolatesla.hr
kabinet: 16 u Gospiću
telefon: 053/652-305

Kolegiji na poslovnom odjelu:

Ekonomika poduzetništva

Kolegiji na prometnom odjelu:

Kolegiji na Upravnom odjelu:

Objavljen ukupno 31 rad, od toga je 12 je radova kategoriziranih kao znanstveni od čega su 3 izvorno znanstvena rada, 14 stručnih radova, te 5 rada u koautorstvu sa studentima:

  1. Valentina Vinšalek Stipić dipl.oec. (2009). Profitni centri i centri odgovornosti kao temelj za upravljanje prihodima i troškovima u poduzeću, UDK 658.14/17, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, ISSN 1846-6656, br. 3 – 4/2009., Šibenik, 2009., str. 231. – 248. (Prethodno priopćenje)
  2. Valentina Vinšalek Stipić dipl.oec. (2010). Kako i pod kojim uvjetima ulagati u otvorene investicijske fondove, UDK 330.322:336.76, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, ISSN 1846-6656, br. 1 – 2/2010., Šibenik, 2010., str. 223. – 242. (Stručni članak)
  3. Valentina Vinšalek Stipić dipl.oec. i Lovorka Blažević dipl.oec. (2011). Odgovornost uprave i vlasnika poduzeća za provođenje interne financijske kontrole i procjene rizika poslovanja, UDK 657.3/657.6/336.2/658.1/658.8, Računovodstvo i menadžment – RiM, 12. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, Zbornik radova, Svezak II – stručni radovi, ISBN 978-953-96838-8-5 (cjelina), ISBN 978-953-7828-00-4 (Svezak II), Zagreb – Split, 2011., str. 163. – 171. (Stručni članak)
  4. Valentina Vinšalek Stipić dipl.oec. i Lovorka Blažević dipl.oec. (2011). Upravljanje primjenom pristupa temeljenog na procjeni rizika poslovanja i rizika od pranja novca, UDK 658:005, Praktični Menadžment – stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ISSN 1847 – 8107, Vol. II, br. 3. 2011., Virovitica, 2011., str. 73. – 79. (Stručni članak)
  5. Lovorka Blažević dipl.oec., Valentina Vinšalek Stipić dipl.oec. (2011). Nikolina Gruzelj dipl.oec., Značaj trošarina na energente i električnu energiju, UDK 33:620.9, Praktični Menadžment – stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ISSN 1847 – 8107, Vol. II, br. 3. 2011., Virovitica, 2011., str. 13. – 19. (Pregledni rad)
  6. Valentina Vinšalek Stipić dipl.oec. (2011). Primjena e – Računa u poslovanju, UDK 336.74:004.738.5, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, ISSN 1846-6699, br. 3 – 4/2011., Šibenik, 2011., str. 151. – 161. (Stručni članak)
  7. Lovorka Blažević dipl.oec., Valentina Vinšalek Stipić dipl.oec., Nikolina Gruzelj dipl.oec. (2012). Fiskalna odgovornost i javni menadžment u funkciji kriznog upravljanja, UDK 336.2(497.5):005.334, 338.46(497.5):005.334, 338.46(497.5):336.2, Zbornik radova Velika Gorica, V. međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“, Velika Gorica, 2012., str. 483. – 501. (Stručni članak)
  8. Valentina Vinšalek Stipić dipl.oec., Lovorka Blažević dipl.oec (2012). Potrebne informacije iz izvještaja o novčanom toku, UDK 657.2, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, ISSN 1846-6699, br. 1 – 2/2012., Šibenik, 2012., str. 143. – 155. (Stručni članak)
  9. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec. (2013). Strateško upravljanje korporacijama temeljem Ekonomske dodane vrijednosti, UDK 658.1, Praktični Menadžment – stručno – znanstveni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ISSN 1849 – 0689, Vol. IV, br. 2. 2013., Virovitica, 2013., str. 113. – 126. (Stručni rad)
  10. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec., Lovorka Blažević univ.spec.oec. (2014). Mjerenje uspješnosti poslovanja poduzeća temeljem pokazatelja EVA©, G3; G32, VI Međunarodna naučno – stručna konferencija Razvoj poslovanja 2013, Ekonomska politika i poslovanje malih i srednjih poduzeća, Zbornik radova 08. novembar 2013., Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, Godina1, broj 1, 2014. Zenica, 2014., str. 203. – 220. (Izvorni znanstveni rad)
  11. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec. (2015). MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti, UDK 657, Praktični Menadžment – stručno – znanstveni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ISSN 1847 – 8107, Vol. VI, br. 1., 2015., Virovitica, 2015., str. 123. – 129. (Stručni rad)
  12. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec. i Marija Bošnjak bacc.oec. (2015). Praćenje troškova kvalitete u poslovnim organizacijama, UDK 658.56, Praktični Menadžment – stručno – znanstveni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ISSN 1847 – 8107, Vol. VI, br. 1., 2015., Virovitica, 2015., str. 137. – 140. (Stručni rad u koautorstvu sa studentom)
  13. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec., mr.sc. Tomislav Ninić (2015). Zdravstveni turizam u malom poduzetništvu – poduzetnička ideja haloterapija, UDK 338.48:65.012, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, 2. međunarodna znanastveno – stručna konferencija, ISBN: 978-953-7566-16-6, Šibenik, 1.-3. listopada 2015., str. 179. – 187. (Stručni rad)
  14. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec., mr.sc. Tomislav Ninić (2016). Utjecaj gospodarske krize i krize privatnog sektora na potrošnju javnog dobra, UDK 338.124.4:336.5, Zbornik radova Veleučilišta Velika Gorica, 9. međunarodna znanstveno – stručna konferencija Dani kriznog upravljanja, 12. i 13. travnja, 2016., str. 371. – 378. (Pregledni rad)
  15. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec. (2016). Utjecaj agregatne potrošnje u hrvatskom turizmu na rast bruto domaćeg proizvoda, UDK: 658.14/65.012, Računovodstvo i menadžment – RiM, 17. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, Zbornik radova, Svezak I. – znanstveni radovi, ISBN 978-953-7828-12-7 (cjelina), ISBN 978-953-7828-13-4 (Svezak I), Primošten, 2016., str. 151. – 161. (Prethodno priopćenje)
  16. Valentina Vinšalek Stipić univ.spe.oec. (2017). Cirkularna ekonomija kao pokretač za razvoj gospodarstva i smanjenje utjecaja krize, UDK 330.101.8; 338.124.4, 10. međunarodna znanstveno – stručna konferencija Dani kriznog upravljanja, 24.,25. i 26. svibnja, 2017., ISBN: 978-953-7716-77-6, Tuheljske toplice, 2017., str. 722. – 734. (Stručni rad)
  17. Irena Gambiroža bacc.oec., Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec., Lovorka Blažević univ.spec.oec. (2017). Provedba postupka upravljanja rizicima proračunskih korisnika u praksi, UDK 352/353.073.52(497.5):005.931.11;336.132.11(497.5):005.931.11, 10. međunarodna znanstveno – stručna konferencija Dani kriznog upravljanja, 24.,25. i 26. svibnja, 2017. ISBN: 978-953-7716-77-6, Tuheljske toplice, 2017., str. 520. – 528. (Stručni rad u koautorstvu sa studentom)
  18. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec. (2017). Razvoj seoskog turizma na području Grada Knina, UDK 338.48(497.5 Knin), 3. Međunarodno znanstvena stručna konferencija; Izazovi današnjice – održivi obalni i pomorski turizam, 12. – 14. listopada 2017., Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, ISSN 1846-6656, God. 11. Broj 5/2017, Šibenik, str. 420. – 430. (Prethodno priopćenje)
  19. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec. (2017). Razvoj održivog turizma i njegov značaj za Šibensko – kninsku županiju, UDK 338.48(497.581.2), 3. Međunarodno znanstvena stručna konferencija; Izazovi današnjice – održivi obalni i pomorski turizam, 12. – 14. listopada 2017., Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, ISSN 1846-6656, God. 11. Broj 5/2017, Šibenik, str. 431. – 441. (Pregledni rad)
  20. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec. (2017), Društveno odgovorno poslovanje kao preduvjet stvaranja vrijednosti poduzeća, UDK 658.310.8/658.155, 18. međunarodna znanstvena i stručna konferencija “Računovodstvo i menadžment” u Opatiji 21. i 22. rujna 2017. godine, Zbornik radova, Svezak I. – znanstveni radovi,CIP000972550,UDK657.1/657.6/658.14/658.155/658.310.8, ISBN 978-953-7828-15-8 (Cjelina), ISBN 978-953-7828-16-5 (Svezak I), Opatija, 2017., str. 189. – 202. (Izvorno znanstveni rad)
  21. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec. (2018). Društvena i ekološka održivost kao preduvjet stvaranja profita i smanjenje rizika poslovanja, UDK 338.2:502.131.1, Zbornik radova Veleučilišta Velika Gorica ISBN: 978-953-7716-84-4, 11. međunarodna znanstveno – stručna konferencija Dani kriznog upravljanja, 23. i 24. svibnja, 2018., str. 479. – 488. (Stručni rad)
  22. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec. i Josipa Grabić (2018). Računovodstvo okoliša kao alat za provedbu strategije održivog razvoja UDK 338.2:502.131.1, Zbornik radova Veleučilišta Velika Gorica ISBN: 978-953-7716-84-4, 11. međunarodna znanstveno – stručna konferencija Dani kriznog upravljanja, 23. i 24. svibnja, 2018., str. 469. – 477. (Stručni rad)
  23. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec. (2018). Društvena i ekološka održivost poduzeća javnog sektora, UDK 657.1/658.14, 19. međunarodna znanstvena i stručna konferencija “Računovodstvo i menadžment” u Zadru 13. i 14. rujna 2018. godine, Zbornik radova, Svezak I. – znanstveni radovi, CIP 001005706, UDK 336.2/65.012/657.1/657.3/658.14/658.155, ISBN 978-953-7828-18-9 (Cjelina), ISBN 978-953-7828-19-6 (Svezak I. – znanstveni radovi), Zadar, 2018., str. 215. – 226. (Prethodno priopćenje)
  24. Josipa Grabić bacc.eoc. i Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec. (2018). Računovodstvo okoliša i zaštite životne sredine u malim i srednjim poduzećima, UDK 657.1, 19. međunarodna znanstvena i stručna konferencija “Računovodstvo i menadžment” u Zadru 13. i 14. rujna 2018. godine, Zbornik radova, Svezak II. – stručni radovi, CIP001005707,UDK336.2/339.13/65.012/657.1/657.3/657.6/658.14/658.155, ISBN 978-953-7828-18-9 (Cjelina), ISBN 978-953-7828-20-2 (Svezak II – znanstveni radovi), Zadar, 2018., str. 25. – 34. (Stručni rad)
  25. dr.sc. Marija Boban, Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec., Josipa Grabić mag.oec. (2018). Influence of IT on Accounting Practice and Exposure to Cyber Attacks, 2nd ISIP 2018, Symposium on Information Security and Intellectual Property, September 13 – 15, 2018. in Split – Supetar (Island of Brac), in the frame of the 26th international Conference on Softwarw – SoftCom 2018 (Znanstveni rad)
  26. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec. (2018). Environmental Accounting as a Sustainable Development Strategy, R11, Q56, Zbornik radova BH EKONOMSKI FORUM, ISSN 1986-681X, GOD. 2018., BR.9/2018. Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet, Zenica. Rad je indeksiran u EBSCOhost, Ipswich, USA i CEOL – Central and Eastern Europen Online, str. 161. – 176. (Znanstveni rad)
  27. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec., Josipa Grabić mag.oec., Tanja Vujasinović bacc.oec. (2018). Ruralno poduzetništvo kao strategija održivog razvoja, I. međunarodna znanstveno – stručna konferencija Društveni i gospodarski razvoj ruralnih krajeva u zemljama Jugoistočne Europe – izazovi i razvojne mogućnosti, zbornik radova u tisku (Stručni rad u koautorstvu sa studentom)
  28. dr.sc. Miro Stipić, Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec., Sanja Jurić dipl.oec. (2018). Insurance coverage as a development factor with household farming enterprises in the Republic of Croatia, I. međunarodna znanstveno – stručna konferencija Društveni i gospodarski razvoj ruralnih krajeva u zemljama Jugoistočne Europe – izazovi i razvojne mogućnosti, zbornik radova u tisku (Stručni rad)
  29. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec., Sanja Jurić dipl.oec., dr.sc. Miro Stipić (2018). Utjecaj društvenih mreža na povećanje prihoda malih obiteljskih gospodarstava, I. međunarodna znanstveno – stručna konferencija Društveni i gospodarski razvoj ruralnih krajeva u zemljama Jugoistočne Europe – izazovi i razvojne mogućnosti, zbornik u tisku (Stručni rad)
  30. Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec., Sanja Jurić dipl.oec., Antonio Jakelić bacc.oec. (2018). Tradicionalni i nadolazeći aspekti dodane vrijednosti u poljoprivredi, I. međunarodna znanstveno – stručna konferencija Društveni i gospodarski razvoj ruralnih krajeva u zemljama Jugoistočne Europe – izazovi i razvojne mogućnosti, zbornik radova u tisku (Stručni rad u koautorstvu sa studentom)
  31. Valentina Vinšalek Stipić (2019). Utjecaj financijske i računovodstvene pismenosti menadžmenta javnog sektora na efikasnost poslovanja, 20. međunarodna znanstvena i stručna konferencija “Računovodstvo i menadžment” Pula, 13.-14. lipnja 2019. godine, Zbornik radova – u tisku (Rad je prihvaćen kao znanstveni rad)

 

Javno izlaganje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima:

  1. Izlaganje na temu: Odgovornost uprave i vlasnika poduzeća za provođenje interne financijske kontrole i procjene rizika poslovanja na 12. Međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji „Računovodstvo i menadžment“ RiM, održanoj u Splitu 09. – 11. lipnja 2011. godine
  2. Izlaganje na temu: Mjerenje uspješnosti poslovanja poduzeća temeljem pokazatelja EVA© na VI. Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji Razvoj poslovanja 2013, održanoj u Zenici (BiH) 08. studenog 2013. godine
  3. Izlaganje na temu: Zdravstveni turizam u malom poduzetništvu – poduzetnička ideja haloterapija na 2. međunarodnoj znanstveno – stručnoj konferenciji u Solarisu – Šibenik 01. – 03. listopada 2015. godine
  4. Izlaganje na temu: Utjecaj gospodarske krize i krize privatnog sektora na potrošnju javnog dobra na 9. međunarodna znanstveno – stručna konferencija Dani kriznog upravljanja u Splitu 12. i 13. travnja, 2016. godine
  5. Izlaganje na temu: Utjecaj agregatne potrošnje u Hrvatskom turizmu na rast bruto domaćeg proizvoda, na 17. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Računovodstvo i menadžment“ RiM, održanoj u Primoštenu 09. – 10. lipnja 2016. godine
  6. Izlaganje na temu: Cirkularna ekonomija kao pokretač za razvoj gospodarstva i smanjenje utjecaja krize, na 10. međunarodna znanstveno – stručna konferencija Dani kriznog upravljanja, održanoj u Tuheljskim toplicama 24.,25. i 26. svibnja, 2017. godine
  7. Izlaganje na temu: Društveno odgovorno poslovanje kao preduvjet stvaranja vrijednosti poduzeća, na 18. međunarodnoj znanstveno i stručnoj konferenciji “Računovodstvo i menadžment” u Opatiji 21. i 22. rujna 2017. godine,
  8. Izlaganje na temu: Razvoj seoskog turizma na području Grada Knina, na 3. Međunarodno znanstveno stručnoj konferenciji, Izazovi današnjice – održivi obalni i pomorski turizam, održanoj u Šibeniku 12. – 14. listopada 2017.
  9. Izlaganje na temu: Razvoj održivog turizma i njegov značaj za Šibensko – kninsku županiju, na 3. Međunarodno znanstvenoj stručnoj konferenciji, Izazovi današnjice – održivi obalni i pomorski turizam, održanoj u Šibeniku 12. – 14. listopada 2017.
  10. Izlaganje na temu: Društvena i ekološka održivost kao preduvjet stvaranja profita i smanjenje rizika poslovanja, na 11. međunarodna znanstveno – stručna konferencija Dani kriznog upravljanja, 23. i 24. svibnja, 2018.
  11. Izlaganje na temu: Društvena i ekološka održivost poduzeća javnog sektora, na 19. međunarodna znanstvena i stručna konferencija “Računovodstvo i menadžment” u Zadru 13. i 14. rujna 2018. godine