dr.sc. Vlatka Ružić

dr.sc. Vlatka Ružić

prof.v.š.

Dekanica, profesorica visoke škole

mail: vruzic@velegs-nikolatesla.hr
kabinet:  ured dekanice (Gospić)
telefon: 053/676-321

Kolegiji na poslovnom odjelu:

Ekonomika poduzetništva

Osnove menadžmenta I

Osnove menadžmenta II

Kolegiji na prometnom odjelu:

Osnove ekonomije i menadžmenta

 

 

Kolegiji na Upravnom odjelu:

 

/

 

Ružić, V. (2006): Tankerski promet i turizam u konceptu održivog razvitka,  Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija (magistarski rad)

Ružić, V.(2006): Ruralni turizam u zaštićenom području, Zbornik radova sa međunarodnog stručnog skupa,Hvar

Šutić B.,Ružić V.(2009): Utjecaj političkog marketinga i odnosa s javnošću na ishod izbornih kampanja, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik.

Ružić V.(2010): Fiskalna decentralizacija lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj – komparacija sa fiskalnim sustavom lokalne samouprave u Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, Split.

Ružić, V.(2011): Marketing zaštićenog područja – case study Nacionalni park Plitvička jezera, Zbornik Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Čakovec.

Ružić, V.(2011): Sigurnost posjetitelja u NP Plitvička jezera, „SOS112“ – Glasilo Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Zagreb.

Šutić, B, Ružić, V.(2012): Razvojni potencijal zdravstvenog i sportskog turizma u zaštićenom području na primjeru Nacionalnog parka Plitvička jezera, Zbornik 2. Međunarodne konferencije menadžmenta turizma i sporta, Sv.Martin.

Ružić, V.(2012):Prednosti i nedostaci američkog modela upravljanja zaštićenim područjem na primjeru Nacionalnog parka Plitvička jezera, Zbornik Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Čakovec

Ružić, V. (gl.ur.) 2013: Nacionalni park Plitvička jezera, foto monografija JU Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička jezera

Ružić, V. (2013):Hrvatski parkovi kao potencijalno tržište za poduzetnike iz ruralnih područja:prilike i izazovi , javno izlaganje na Okruglom stolu Žene poduzetnice u ruralnim područjima:potraga za tržištima, UNDP, Veleposlanstvo Kanade i Australije, 09.03.2013. Hotel Plitvice, Plitvička jezera

Šutić, B., Ružić, V.(2013): Krizni menadžment u zaštićenom području: ekološki rizici ekspanzivnog turističkog razvoja Nacionalnog parka Plitvička jezera , Zbornik radova Konferencije Dani kriznog upravljanja, 28./29.05. 2013., Veleučilište Velika Gorica

Ružić, V., Šimić, M.(2013): Utjecaj medija na politiku, Zbornik Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu, Čakovec

Ružić, V.(2013): Brand management of protected areas- case study: Plitvice lakes national park, 23. CROMAR Congress: marketing in a dynamic environment – academic and practical insights, Lovran, 24.- 26.09.2013.

Ružić, V.(2013): Menadžment zaštićenih područja – potencijali razvoja ruralnog turizma u okviru novog prijedloga zakona o Zaštiti prirode, 1. Interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija sa međunarodnim sudjelovanjem, 17.-18.10.2013., Gospić

Ružić, V.(2013): Usklađivanje etičnosti medijskog sadržaja sa regulativama europske unije na primjeru praćenja lokalnih izbora 2013. u Ličko-senjskoj županiji, Prva međunarodna znanstveno stručna konferencija Fedor Rocco, 06.12.2013., Visoka poslovna škola Zagreb

Šutić, B., Ružić, V.(2013) Politika poslovanja i upravljanja javnim ustanovama zaštićenog područja: Javna ustanova “Nacionalni park Plitvička jezera”- primjer učinkovitog održivog poslovanja, 1. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem “izazovi današnjice”, Šibenik, 19.-20.09.2013.

Ružić, V., Šutić, B.(2013)  Ecological risks of expansive tourist development in protecred areas – case study Plitvice lakes national park, Collegium Antropologicum

Šutić, B., Ružić, V..(2013) Istraživanje socijalne dimenzije upravljanja razvojem zaštićenih područja na primjeru  JU Nacionalni park Plitvička jezera, časopis Praktični menadžment, VSMTI, Virovitica

Kulenović, Ž., Ružić, V., Rančić, I.(2014): Aktualno stanje Upravnog studija i mogućnosti razvoja, 4. Međunarodna konferencija- Razvoj javne uprave , Vukovar, 25.i 26. travnja 2014.

Ružić, V., Perušić, M. (2014): Položaj žena u menadžmentu- novi trendovi u fenomenu staklenog stropa, časopis Praktični menadžment, VSMTI, Virovitica

Ružić, V.(2014): Sustainable marketing politics in protected areas; how does Plitvice lakes national park deal with (un)sustainable marketing activities? 13th IAPNM Congress, Public, social and nonprofit marketing:value creation and quality of life improvement,june 12-14, Faculty of economics Osijek