doc.dr.sc. Zlatko Ćesić

doc.dr.sc. Zlatko Ćesić

prof.v.š.

Profesor visoke škole u trajnom zvanju

mail: zcesic@velegs-nikolatesla.hr
kabinet:  U Otočcu
telefon: –

Kolegiji na poslovnom odjelu:

Trgovačko i radno pravo

Pravo društava

 

Kolegiji na prometnom odjelu:

Prometno pravo

 

 

Kolegiji na Upravnom odjelu:

Ustrojstvo i djelokrug javnog sektora

Radno i socijalno pravo

Pravo društava

Knjige

 • Ćesić, Z., Gorenc, V. i dr., Komentar Zakona o obveznim odnosima, RRiF, Zagreb, 2005.
 • Gorenc, V., Ćesić, Z. i dr., Komentar Zakona o trgovačkim društvima RRiF, Zagreb, 2008.
 • Ćesić, Z., Pravo trgovačkih društava, Veleučilište Marko Marulić u Kninu, Knin, 2007.
 • Jurilj, M., Ćesić, Z., Trgovačko ugovorno pravo, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2009.
 • Ćesić, Z., Kuvačić, N. i dr., Primijenjeno poduzetništvo, Beretin, Split-Zagreb, 2006.

 

Članci

 • Ćesić, Z., Elektronička teretnica u teoriji i praksi, Naše more, br.3-4, Dubrovnik, 2001, str.117-130.
 • Ćesić, Z., Pravni okvir elektroničke trgovine, Gaudeamus, br. 7-8, Mostar, 2003, str. 61-88.
 • Ćesić, Z., Model zakon za elektroničku trgovinu i pravna valjanost elektroničkih isprava, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 11, Mostar, 2003, str. 33-46.
 • Ćesić, Z., Hrvatski zakon o elektroničkoj trgovini – problem sklapanja ugovora i neželjenih komercijalnih priopćenja, Mostariensia, br. 19, Mostar, 2004, str. 71-88.
 • Ćesić, Z., Prijelaz rizika u Konvenciji UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, Hrvatska pravna revija, br. 11, Zagreb, 2004, str. 28-37.
 • Ćesić, Z., Perils of the sea kao izuzeti slučaj i osigurani rizik plovidbenog pothvata, Pomorski zbornik, god. 41, Rijeka, 2003, str. 265-280.
 • Lukšić, B., Ćesić, Z., Treba li dodatno opteretiti tegljač? Čudan novi vjetar u pramac tegljaču, Naše more, god. 51, br. 5-6, Dubrovnik, 2004, str. 185-188.
 • Ćesić, Z., CMI Pravila za elektroničke teretnice i problemi u praktičnoj primjeni, Pomorski zbornik, god. 38, Rijeka, 2000, str. 105-125.
 • Ćesić, Z., Dokumentarni akreditivi u elektroničkoj trgovini, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 71-72, Split, 2003, str. 337-347.
 • Ćesić, Z., Pokriće gubitka ili oštećenja zbog skrivene mane u strojevima ili trupu broda, Naše more, br.5-6, Dubrovnik, prosinac 2003, , str.215-220.
 • Ćesić, Z., Trgovačko pismo potvrde, Hrvatska pravna revija, br. 10, Zagreb, 2004, str. 34-38.
 • Ćesić, Z., Dužna pozornost u osposobljavanju broda za plovidbu, Pomorski zbornik, god. 39, Rijeka, 2001, str. 193-207.
 • Ćesić, Z., Pravni problemi osigurljivog interesa u CIF i FOB modalitetima pomorske prodaje, Pomorski zbornik, god. 40, Rijeka, 2002, str. 469-480.
 • Ćesić, Z., Elektronički potpis i njegova primjena u sustavu elektroničkih teretnica, Hrvatska pravna revija, br. 8, Zagreb, 2001, str.39-43.
 • Ćesić, Z., Teretnica – od tradicionalne do elektroničke isprave, Hrvatska pravna revija, br. 10, Zagreb, 2001, str.79-87.
 • Ćesić, Z., Pristup funkcionalne jednakosti u UNCITRAL-ovom Model zakonu za elektroničku trgovinu, Pravo i porezi, br.11, Zagreb, 2001, str.60-63.
 • Ćesić, Z., INCOTERMS 2000 i drugi trgovinski termini, Hrvatska pravna revija, godina I, br. 11, Zagreb, 2001, str.42-45.
 • Ćesić, Z., Komentar UNCITRAL-ovog Model zakona za elektronički potpis, Pravo i porezi, br. 12, Zagreb, 2001, str. 34-39.
 • Ćesić, Z., Usporedni prikaz nacionalnih zakonodavstava o elektroničkom potpisu, Hrvatska pravna revija, br. 1, Zagreb, 2002, str. 65-72.
 • Ćesić, Z., Komentar Zakona o elektroničkom potpisu, Pravo i porezi, br. 3, Zagreb, 2002, str. 55-64.
 • Ćesić, Z., Razmatranje pojedinih pravnih pitanja ugovora o prodaji uz FOB uvjete s primjerima iz sudske prakse, Hrvatska pravna revija, br. 6, Zagreb , 2002, str. 18-34.
 • Ćesić, Z., Elektronički potpis u poslovanju, Računovodstvo, revizija i financije, br. 7, Zagreb, 2002, str.136-141.
 • Ćesić, Z., Elektronički dokumentarni akreditivi, Pravo i porezi, br. 10, Zagreb, 2002, str. 57-61.
 • Ćesić, Z., Mjere i postupci uporabe i zaštite u sustavu elektroničkog potpisa, Pravo i porezi, br. 11, Zagreb, 2002, str. 47-52.
 • Ćesić, Z., Odgovornost prijevoznika u svezi sa sposobnošću broda za plovidbu, Hrvatska pravna revija, br. 11, Zagreb , 2002, str. 23-29.
 • Ćesić, Z., Ponuda za sklapanje ugovora, Računovodstvo, revizija i financije, br. 10, Zagreb, 2002, prilog Poslovni magazin12-14.
 • Ćesić, Z., Prihvat ponude za sklapanje ugovora, Računovodstvo, revizija i financije, br. 11, Zagreb, 2002, prilog Poslovni magazin17-18.
 • Ćesić, Z., Klauzule u međunarodnom prijevozu dobara, Računovodstvo, revizija i financije, br. 12, Zagreb, 2002, str. 144-146.
 • Ćesić, Z., Incoterms 2000 – podjela trgovinskih termina, troškovi i rizik ugovornih strana, Pravo i porezi, br.3, Zagreb, 2003, str. 39-43.
 • Ćesić, Z., Razmatranje pravnih pitanja u svezi s osigurljivim interesom kod CIF i FOB trgovinskih termina, Hrvatska pravna revija, br.1, Zagreb, 2003, str. 44-49.
 • Ćesić, Z., Ugovor o trgovčkom zastupanju, Pravo i porezi, br.3, Zagreb, 2003, str. 58-61.
 • Ćesić, Z., Elektronički sustavi plaćanja, Pravo i porezi, br.6, Zagreb, 2003, str. 55-60.
 • Ćesić, Z., Dopušteno i nedopušteno oglašavanje na webu, Računovodstvo, revizija i financije, br. 3, Zagreb, 2004, prilog Poslovni magazin52-53.
 • Ćesić, Z., Zakon o elektroničkoj trgovini – sklapanje ugovora u elektroničkom obliku i pružanje usluga informacijskog društva, Pravo i porezi, br.3, Zagreb, 2004, str. 46-55.
 • Ćesić, Z., Različita značenja instituta warranty u engleskom zakonodavstvu, Hrvatska pravna revija, br.3, Zagreb, 2004, str. 33-37.
 • Ćesić, Z., Tumačenje pojma perils of the sea, Pravo i porezi, br.5, Zagreb, 2004, str. 47-53.
 • Ćesić, Z., Skrivena mana u strojevima ili trupu broda kao osigurani rizik, Hrvatska pravna revija, br.4., Zagreb, 2004, str. 13-18.
 • Ćesić, Z., Bonus kartice – Privlačenje kupaca pogodnostima, Poslovni magazin 7. i 8., Zagreb, srpanj/kolovoz, 2004, str.74.
 • Ćesić, Z., Kodeks poslovanja za odnose hotelijera i putničkih agencija, Računovodstvo, revizija i financije, br. 7, Zagreb, 2004, str. 105-112.
 • Ćesić, Z., Bolero za poslovne ljude, Poslovni magazin, br. 10., Zagreb, 2004., str. 39.
 • Ćesić, Z., Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca, Računovodstvo, revizija i financije, br. 10, Zagreb, 2004., str. 140-146.
 • Ćesić, Z., Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca u poredbenom zakonodavstvu, Pravo i porezi, br.1, Zagreb, 2005, str. 11-21.
 • Ćesić, Z., Prijevoz tereta u cestovnom prometu, Pravo i porezi, br. 3, Zagreb, 2005, str. 75-79.
 • Ćesić, Z., Pregovori – postupak što prethodi zaključenju ugovora, Računovodstvo, revizija i financije, br. 8, Zagreb, 2005, str. 125-130.
 • Ćesić, Z., Ugovor o zakupu u novom Zakonu o obveznim odnosima (I.), Pravo i porezi, br. 3, Zagreb, 2006, str. 16-25.
 • Ćesić, Z., Ugovor o zakupu u novom Zakonu o obveznim odnosima (II.), Pravo i porezi, br. 4, Zagreb, 2006, str. 8-15.
 • Ćesić, Z., Ugovor o najmu prema novom Zakonu o obveznim odnosima, Računovodstvo, revizija i financije, br. 8, Zagreb, 2006, str. 115-125.
 • Jurilj, M., Ćesić, Z., Jamstvo i uvjet u anglosaksonskom trgovačkom pravu,, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Mostar 2007., str. 107-117.
 • Ćesić, Z., Istupanje i isključenje člana iz društva s ograničenom odgovornošću, Računovodstvo, revizija i financije, br. 11, Zagreb, 2008., str. 177-182.
 • Ćesić, Z., Dodatne činidbe u društvu s ograničenom odgovornošću, Računovodstvo, revizija i financije, br. 12, Zagreb, 2008, str. 235-239.
 • Ćesić, Z., Plaćanje zateznih kamata kao posljedica zakašnjenja dužnika s ispunejnjem novčane obveze, Računovodstvo, revizija i financije, br. 5, Zagreb, 2009, str. 3-8.
 • Ćesić, Z., Ispunjenje dodatnih činidaba člana društva s ograničenom odgovornošću, Računovodstvo, revizija i financije, br. 6, Zagreb, 2011, str. 158-162.
 • Ćesić, Z., Istupanje iz društva s ograničenom odgovornošću, Računovodstvo, revizija i financije, br. 9, Zagreb, 2011, str. 153-159.
 • Ćesić, Z., Posebna manjinska prava u društvu s ograničenom odgovornošću, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, god. 4 – br.1-2/2010, Šibenik, 2010., str. 53-66.
 • Ćesić, Z., Posebne pogodnosti u društvu s ograničenom odgovornošću, Računovodstvo, revizija i financije, br. 10, Zagreb, 2011., str. 175-177.
 • Ćesić, Z., Istupanje člana iz društva sograničenom odgovornošću u pravu BiH i poredbenom pravu, Mostariensia, br. 31, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2011, str. 159-172.
 • Ćesić, Z., Pravno uređenje elektroničke isprave, Pravo i porezi, br. 5, Zagreb, 2006., str. 32-37.
 • Stipić, M., Ćesić, Z., Regulative Solvency II kao preduvjet osiguranja osiguratelja u Europskoj uniji, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, Mostar, god. XIX, br. 1.,2015.
 • Ćesić, Z., Bobinac, D., Raskid ugovora, Financije i pravo, Vol. 5. No. 2., Zagreb, 2017.
 • Ćesić, Z., Zakup poslovnih prostora, Pravo i porezi, br. 9., Zagreb, 2018., str. 4-44.
 • Ćesić, Z., Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti, Računovodstvo, revizija i financije, br. 9., Zagreb, 2017., str. 277-282.