Arhiva: Testimonials

Archive testimonials

Ana Murgić, struč.spec.oec.

Uvijek se rado prisjećam studentskih dana na Veleučilištu. Stručni predavači i dinamična predavanja bila su kvalitetna podloga za nastavak studija.

Iva Tonković, struč.spec.oec.

Izvrsnost predavanja ogleda se da pored teoretskog dijela velika pozornost polaže se na praktičnu primjenu znanja

Melita Matovinović, struč.spec.oec.

Posebno se želim zahvaliti predavačima Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću, na njihovoj stručnosti i profesionalnosti te odličnoj suradnji…

Anita Brnada, Studentica

Uz razne aktivnosti i projekte, naglasila bih i profesionalnu komunikaciju između profesora i studenata te iznimno motivirane i stručne profesore.