Ana Murgić

Ana Murgić

struč.spec.oec.

Uvijek se rado prisjećam studentskih dana na Veleučilištu. Stručni predavači i dinamična predavanja bila su kvalitetna podloga za nastavak studija.

“Uvijek se rado prisjećam studentskih dana na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću. Stručni predavači i dinamična predavanja bila su kvalitetna podloga za nastavak studija.”