Upravni studij

Upravni studij – stručni studij

Stjecanje stručnog naziva:  stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave

Mjesto izvođenja studija: Otočac, Trg. dr. Franje Tuđmana 5.

Osnovni cilj ovog studija je osposobljavanje stručnjaka za obavljanje upravnih i pravnih poslova u državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi, te gospodarskim organizacijama.

Upravni stručni studij se izvodi u šest semestara i traje tri godine. U šestom semestru se obavlja semestralna stručna praksa i izrađuje završni rad. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

Mogućnosti zapošljavanja

Završetkom Stručnog studija Ekonomika poduzetništva stječe se mogućnost zapošljavanja u proizvodnim i uslužnim poduzećima, organizacijama i institucijama na poslovima prodajne, nabavne, financijske i računovodstvene funkcije u malim i srednjim  poduzećima, upravljanja malim i srednjim poduzećima, osnivanja i vođenja malih i srednjih poduzeća.

 1. Definirati, opisati i analizirati elemente države, pravne države i pravnoga sustava.
 2. Analizirati ustroj i funkcioniranje sustava javne uprave.
 3. Odabrati primjenu mjerodavnog prava na konkretan slučaj.
 4. Protumačiti pravna pravila, primijeniti pravnu argumentaciju i koristiti pružanje pravne pomoći.
 5. Izraditi opće i pojedinačne upravne i druge pravne akte.
 6. Analizirati povijesni aspekt i utjecaj europskog prava na domaći pravni sustav javne uprave.
 7. Izložiti pravila upravnog postupka i upravnog spora te primijeniti postupovne radnje u upravnom postupku i upravom sporu.
 8. Razmotriti prihodovni i rashodnovni model financiranja sustava javne uprave.
 9. Objasniti i razlikovati društva i ustanove kao pravne osobe te institute radnih odnosa.
 10. Razumjeti funkcioniranje tijela središnje državne vlasti i funkcioniranje tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 11. Objasniti ključne pravne institute na stranom jeziku.
 12. Koristiti socijalne i komunikacijske vještine u radu sa strankama i tijelima javne vlasti.
 13. Osmisliti i predložiti različita rješenja iz područja sustava javne uprave.
 14. Tumačiti propise koji uređuju materiju građanskog prava i prava društava.
 15. Tumačiti propise koji uređuju materiju odštetnog, kaznenog i prekršajnog prava.