Upravni studij

Upravni studij – stručni studij

Stjecanje stručnog naziva:  stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave

Mjesto izvođenja studija: Otočac, Trg. dr. Franje Tuđmana 5.

Osnovni cilj ovog studija je osposobljavanje stručnjaka za obavljanje upravnih i pravnih poslova u državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi, te gospodarskim organizacijama.

Upravni stručni studij se izvodi u šest semestara i traje tri godine. U šestom semestru se obavlja semestralna stručna praksa i izrađuje završni rad. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 1. Definirati, opisati i analizirati elemente države, pravne države i pravnoga sustava.
 2. Analizirati ustroj i funkcioniranje sustava javne uprave.
 3. Odabrati primjenu mjerodavnog prava na konkretan slučaj.
 4. Protumačiti pravna pravila, primijeniti pravnu argumentaciju i koristiti pružanje pravne pomoći.
 5. Izraditi opće i pojedinačne upravne i druge pravne akte.
 6. Analizirati povijesni aspekt i utjecaj europskog prava na domaći pravni sustav javne uprave.
 7. Izložiti pravila upravnog postupka i upravnog spora te primijeniti postupovne radnje u upravnom postupku i upravom sporu.
 8. Razmotriti prihodovni i rashodnovni model financiranja sustava javne uprave.
 9. Objasniti i razlikovati društva i ustanove kao pravne osobe te institute radnih odnosa.
 10. Razumjeti funkcioniranje tijela središnje državne vlasti i funkcioniranje tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 11. Objasniti ključne pravne institute na stranom jeziku.
 12. Koristiti socijalne i komunikacijske vještine u radu sa strankama i tijelima javne vlasti.
 13. Osmisliti i predložiti različita rješenja iz područja sustava javne uprave.
 14. Tumačiti propise koji uređuju materiju građanskog prava i prava društava.
 15. Tumačiti propise koji uređuju materiju odštetnog, kaznenog i prekršajnog prava.