Uputa za predavanje zamolbi

Sve zamolbe studenata predaju se isključivo na standardnom obrascu zamolbe (preuzmi) putem email-a zamolbe@velegs-nikolatesla.hr ili osobno u evidenciji studija.

Zamolbe predane na drugačiji način neće biti uzete u obzir.