Ustroj


Upravno vijeće


Darko Nekić, prof. – predsjednik Upravnog vijeća

Ivica Mataija, prof.-  član Upravnog vijeća

Darjan Bajrović, prof. – član Upravnog vijeća

Tomislav Lopac, v.pred.- član Upravnog Vijeća ispred Stručnog vijeća

Anita Lemić Stagličić, pred. – član Upravnog vijeća iz redova zaposlenika


Dekanica

dr.sc. Vlatka Ružić dipl.oec.


Stručno vijeće 1. dr.sc. Vlatka Ružić dipl.oec., prof.v.š.  –  dekanica Veleučilišta
 2. dr.sc. Branislav Šutić, prof.v.š., prodekan za razvoj i suradnju i za financije i EU fondove
 3. Tomislav Lopac, viši predavač – v.d. pročelnik Upravnog odjela
 4. Slađana Čuljat, predavač – pročelnica Prometnog odjela
 5. Mile Vičić, predavač – pročelnik Poslovnog odjela
 6. dr.sc. Zlatko Ćesić, prof.v.š. – Predstavnik nastavnika Poslovnog odjela
 7. Antia Lemič Stagličić, predavač – predstavnica nastavnika Upravnog odjela
 8. mr.sc. Josip Burazer Pavešković, predavač – predstavnik nastavnika Prometnog odjela
 9. Željko Župan – predstavnik zaposlenika
 10. Lucija Petrovičić, asistentica – predstavnica suradnika Upravnog odjela
 11. Petar Butorac – predstavnik studenata
 12. Filip Jurišić – predstavnik studenata

Prodekan za nastavu


Prodekan za razvoj i suradnju i za financije i EU fondove

dr.sc. Branislav Šutić, prof.v.š.


Pročelnica Prometnog odjela

Slađana Čuljat, predavač


Pročelnik Poslovnog odjela

Mile Vičić, predavač


v.d. Pročelnik Upravnog odjela

Tomislav Lopac, predavač