Ustroj


Upravno vijeće


Darko Nekić, prof. – predsjednik Upravnog vijeća

Ivica Mataija, prof.-  član Upravnog vijeća

Darjan Bajrović, prof. – član Upravnog vijeća

Tomislav Lopac, v.pred.- član Upravnog Vijeća ispred Stručnog vijeća

Anita Lemić Stagličić, pred. – član Upravnog vijeća iz redova zaposlenika


Dekanica

dr.sc. Vlatka Ružić dipl.oec.

 


Stručno vijeće


 

  1. dr.sc. Vlatka Ružić dipl.oec., prof.v.š.  –  dekanica Veleučilišta
  2. dr.sc. Branislav Šutić, prof.v.š., prodekan za razvoj i suradnju i za financije i EU fondove
  3. Marija Baburić Vranešić, v.pred., prodekanica za nastavu
  4. Tomislav Lopac, viši predavač – v.d. pročelnik Upravnog odjela
  5. Slađana Čuljat, predavač – pročelnica Prometnog odjela
  6. Mile Vičić, predavač – pročelnik Poslovnog odjela
  7. Antia Lemič Stagličić, predavač – predstavnica nastavnika Upravnog odjela
  8. mr.sc. Josip Burazer Pavešković, predavač – predstavnik nastavnika Prometnog odjela
  9. Lucija Petrovičić, asistentica – predstavnica suradnika Upravnog odjela
  10. Ksenija Žubrinić, bacc.oec. – predstavnica zaposlenika

Prodekan za nastavu

/

Prodekan za razvoj i suradnju i za financije i EU fondove

dr.sc. Branislav Šutić, prof.v.š.

 


Pročelnica Prometnog odjela

Slađana Čuljat, predavač


Pročelnik Poslovnog odjela

Mile Vičić, predavač


v.d. Pročelnik Upravnog odjela

Tomislav Lopac, viši predavač